ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zufrieden

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zufrieden-, *zufrieden*
German-Thai: Longdo Dictionary
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction [Add to Longdo]
Zufriedenheit {f}contentedness [Add to Longdo]
Zufriedenheit {f}contentment [Add to Longdo]
zufrieden; glücklich {adj} (mit)contented; satisfied (with) [Add to Longdo]
zufrieden {adv}contentedly [Add to Longdo]
zufrieden seinto be satisfied [Add to Longdo]
zufrieden geben; zufriedengeben [alt] | zufrieden gebend; zufriedengebend [alt] | zufrieden gegeben; zufriedengegeben [alt]to be content with | being content with | been content with [Add to Longdo]
zufrieden gestellt; zufriedengestellt [alt] {adj}satisfied [Add to Longdo]
zufrieden stellen; zufriedenstellen [alt]to content [Add to Longdo]
zufrieden stellend; zufriedenstellend [alt] {adv}satisfactorily [Add to Longdo]
zufrieden stellend; zufriedenstellend {adj} (für=satisfactory (to) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] Zufriedenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top