ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zippy

Z IH1 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zippy-, *zippy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zippy(adj) มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีพลังมาก, คล่องแคล่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zippy(ซิพ'พี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลังมาก,คล่องแคล่ว

CMU English Pronouncing Dictionary
ZIPPY Z IH1 P IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belebend; spritzig; schmissig {adj} | belebender; spritziger; schmissiger | am belebensten; am spritzigsten; am schmissigstenzippy | zippier | zippiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zippy
   adj 1: quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a
       lively gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling
       rate"; "a snappy pace"; "a spanking breeze" [syn:
       {alert}, {brisk}, {lively}, {merry}, {rattling},
       {snappy}, {spanking}, {zippy}]
   2: marked by lively action; "a bouncing gait"; "bouncy tunes";
     "the peppy and interesting talk"; "a spirited dance" [syn:
     {bouncing}, {bouncy}, {peppy}, {spirited}, {zippy}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top