ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zealous

Z EH1 L AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zealous-, *zealous*, zealou
English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous

English-Thai: Nontri Dictionary
zealous(adj) กระตือรือร้น,ขยันขันแข็ง,ปรารถนาสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zealousHe is very zealous in his study of English.
zealousHe was zealous in satisfying his employer.

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEALOUS Z EH1 L AH0 S
ZEALOUSLY Z IY1 L AH0 S L IY0
ZEALOUSLY Z EH1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zealous (j) zˈɛləs (z e1 l @ s)
zealously (a) zˈɛləsliː (z e1 l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] zealous, #131,931 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eifrig; eifernd; pflichteifrig; diensteifrig {adj} | nicht eifrigzealous | unzealous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  zealous
      adj 1: marked by active interest and enthusiasm; "an avid sports
             fan" [syn: {avid}, {zealous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top