ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zealot

Z EH1 L AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zealot-, *zealot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zealot(n) ผู้กระตือรือร้นเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป,ผู้มีความปรารถนาสูง,แฟน,ผู้คลั่ง,, See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน ประวัติศาสตร์, Syn. bigot, partisan
zealotry(เซล'ละทรี) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความเร่าร้อน,ความขยันมาก, See also: zealous adj. zealously adv. zealousness n., Syn. excessive zeal

English-Thai: Nontri Dictionary
zealot(n) คนกระตือรือร้น,คนที่คลั่งศาสนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the zealots pursued her still..กลุ่มคลั่งศาสนาตามล่าเธอ The Da Vinci Code (2006)
I want you all to pose as a political zealot online, someone opposed to the policies of this man.ฉันต้องการให้พวกคุณโพสต์เป็น\ คนคลั่งการเมืองออนไลน์ ใครบางคนต่อต้านนโยบายของชายคนนี้ Dark Matter (2010)
Captain can you get a message to the scientist and his zealot girlfriend?กัปตัน ฝากข้อความให้นักวิทยาศาสตร์ กับแม่สาวคนขยันหน่อยได้มั้ย Prometheus (2012)
We will not stand by while zealots hijack the righteousness of our cause.เราจะไม่ขอยืนดูเฉยๆ เมื่อกลุ่มหัวรุนแรงได้ปล้น ความชอบธรรม ในจุดมุ่งหมายหลักของเรา Let's Boot and Rally (2012)
This could be a zealot wanting to punish those who deviate from strict orthodox beliefs.ใครบางคนอาจจะอยากลงโทษพวกเขา ที่แปลกแยกจากความคิดแบบออโทดอกซ์ Perennials (2012)
"Religious zealots called the Order of Valtiel, secretly ran the town for the last 100 years.มันบอกตรงนี้ว่า พวกหัวรุนแรงทางศาสนาที่ถูกเรียกว่าลักธิของวัลไทล Silent Hill: Revelation (2012)
Once they regroup, the Zealots will be back.จัดทัพใหม่เสร็จ พวกซีลล็อทกลับมาแน่ Doctor Strange (2016)
These Zealots will snuff us all out, and you can't muster the strength to snuff them first?พวกซีลล็อทจะล้างบางเรา แต่เจ้าใจไม่ถึงพอจะเก็บมันก่อน Doctor Strange (2016)
Her transgressions led the Zealots to Dormammu.การลักลอบของเธอ ชี้นำพวกซีลล็อทไปหาดอร์มามมู Doctor Strange (2016)
Take your Zealots from the Earth.เก็บพวกซีลล็อทไปจากโลก Doctor Strange (2016)
But each day creates more zealots to challenge the rule of Rome and bring freedom.แต่มีผู้แข็งข้อต่อกรมากขึ้นทุกวัน ท้าทายอำนาจโรม Risen (2016)
Spare me the riddles and zealot babble.อย่าพูดเป็นปริศนา และพร่ำเพ้อไปหน่อยเลย Risen (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEALOT Z EH1 L AH0 T
ZEALOT Z IY1 L AH0 T
ZEALOTS Z EH1 L AH0 T S
ZEALOTS Z IY1 L AH0 T S
ZEALOTRY Z EH1 L AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zealot (n) zˈɛlət (z e1 l @ t)
zealots (n) zˈɛləts (z e1 l @ t s)
zealotry (n) zˈɛlətriː (z e1 l @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zelot {m}; Eiferer {m}; Fanatiker {m} | Zeloten {pl}zealot | zealots [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zealot
   n 1: a member of an ancient Jewish sect in Judea in the first
      century who fought to the death against the Romans and who
      killed or persecuted Jews who collaborated with the Romans
   2: a fervent and even militant proponent of something [syn:
     {partisan}, {zealot}, {drumbeater}] [ant: {nonpartisan},
     {nonpartizan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top