ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yourselves

Y UH0 R S EH1 L V Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yourselves-, *yourselves*, yourselve
English-Thai: Nontri Dictionary
yourselves(pro pl ของ) yourself

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yourselvesEven toddlers can do it, so I'd like you to enjoy yourselves as a family.
yourselvesHave you gotten yourselves acquainted (with each other)?
yourselvesMake yourselves comfortable.
yourselvesPlease help yourselves to the drinks.
yourselvesPlease keep yourselves calm.
yourselvesPlease make yourselves at home, and help yourselves to drinks.
yourselvesThere was no fresh meat in the market today, so you'll have to content yourselves with something out of a tin.
yourselvesYou are supposed to introduce yourselves in turn.
yourselvesYou don't have to trouble yourselves.
yourselvesYou must think by yourselves.
yourselvesYou yourselves can testify that I said.

CMU English Pronouncing Dictionary
YOURSELVES Y UH0 R S EH1 L V Z
YOURSELVES Y AO1 R S EH0 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yourselves (prp) jˈɔːsˈɛlvz (y oo1 s e1 l v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
相争う[あいあらそう, aiarasou] (v5u) to fight with each other; to fight amongst yourselves [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions