ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yourself

Y ER0 S EH1 L F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yourself-, *yourself*
English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yourself(pron) ตัวคุณเอง, See also: ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yourself(ยัวร์เซลฟฺ') n. คุณเอง,ท่านเอง,ตนเอง,ตัวเอง pl. yourselves

English-Thai: Nontri Dictionary
yourself(pro) ตัวท่านเอง,ตัวคุณเอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pull yourself together.จงเชื่อมั่นในตัวเอง The Great Dictator (1940)
- Prove yourself brave, truthful and unselfish,พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
Perhaps you could make yourself useful to Mr. De Winter if he wants anything done.ฉันว่าเธอควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เเล้วไปช่วยคุณเดอ วินเทอร์ดีกว่า Rebecca (1940)
And what did you find to do with yourself while he was painting his tree?เเล้วระหว่างที่พ่อคุณวาดรูป คุณทําอะไรล่ะครับ Rebecca (1940)
You haven't flattered yourself that he's in love with you?คงไม่ได้หลงตัวเอง จนคิดว่าเขารักเธอหรอกนะ Rebecca (1940)
- You can hardly hear yourself think.- คุณแทบจะไม่สามารถได้ยินเสียงตัวเองคิดว่า 12 Angry Men (1957)
Make yourself into a claw.ทำให้ตัวเองเป็นกรงเล็บ มันจะทำคุณไม่ดี The Old Man and the Sea (1958)
You can sure consider yourself much luckier than your pal.นายมั่นใจได้เลยว่า โชคดีกว่าเพื่อนนาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง How I Won the War (1967)
Picture yourself in a boat on a riverภาพตัวเองในเรือในแม่น้ำ Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yourselfAbout all, take care of yourself.
yourselfAbove all, be true to yourself.
yourselfAbove all, take care of yourself.
yourselfAbove all, you must take good care of yourself.
yourselfAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
yourselfAll you have to do is to take care of yourself.
yourselfAlways be true to yourself.
yourselfApply yourself to your own work.
yourselfAre not you ashamed of yourself?
yourselfAre you overworking yourself lately?
yourselfAs a matter of course you must go there yourself.
yourselfAs a matter of course, you must go there yourself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยตัวเอง[chūay tūa-ēng] (v, exp) EN: help oneself ; do it yourself  FR: se débrouiller tout seul
จงระวังตัวให้ดี[jong rawang tūa hai dī] (x) EN: Take good care of yourself  FR: prenez bien soin de vous !
ก็ตามใจ[køtāmjai] (x) EN: please yourself
รักษาตัวเอง(นะ)[raksā tūa-ēng (na)] (xp) EN: take care of yourself  FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi
รถเช่า[rot chao] (n, exp) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car  FR: voiture de location [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YOURSELF Y ER0 S EH1 L F
YOURSELF Y UH0 R S EH1 L F
YOURSELFER Y AO2 R S EH1 L F ER0
YOURSELF(2) Y AO1 R S EH0 L F
YOURSELFERS Y AO2 R S EH1 L F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yourself (prp) jˈɔːsˈɛlf (y oo1 s e1 l f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
你自己[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] yourself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
インキー[inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
ドイト[doito] (n) (abbr) a do-it-yourself store [Add to Longdo]
ドゥーイットユアセルフ(P);ドゥイットユアセルフ[dou-ittoyuaserufu (P); douittoyuaserufu] (n) do-it-yourself; (P) [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself [Add to Longdo]
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself [Add to Longdo]
教うるは学ぶの半ばなり[おしうるはまなぶのなかばなり, oshiuruhamanabunonakabanari] (exp) (arch) Teaching others teaches yourself [Add to Longdo]
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top