ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

youngster

Y AH1 NG S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -youngster-, *youngster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
youngster(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: เด็ก
youngster(n) ลูกม้า
youngster(n) นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
youngster(ยัง'สเทอะ) n. คนหนุ่มคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, Syn. child, fledgling, minor

English-Thai: Nontri Dictionary
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
youngsterI began to sing when I was a youngster.
youngsterThe movie is being popular among the youngsters.
youngsterThe youngster resented being treated as a coward.
youngsterThe youngster was arrested for being involved in the riot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดรุณ(n) boy, See also: youngster, Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย, Ant. ดรุณี, Example: สองดรุณนั่งเงียบเป็นเพื่อนกันชมแสงจันทร์และรับลมเย็น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ดรุณ(n) boy, See also: youngster, Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย, Ant. ดรุณี, Example: สองดรุณนั่งเงียบเป็นเพื่อนกันชมแสงจันทร์และรับลมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดรุณ[darun] (n) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth  FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
หนุ่มสาว[num-sāo] (n) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles  FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
พ่อหนุ่ม[phønum] (n) EN: young chap ; youngster ; lad  FR: jeune gars [m]
ผู้เยาว์[phūyao] (n) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster  FR: mineur [m]
วัยรุ่น[wairun] (n) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile  FR: adolescent [m] ; jeune [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YOUNGSTER Y AH1 NG S T ER0
YOUNGSTERS Y AH1 NG S T ER0 Z
YOUNGSTER'S Y AH1 NG S T ER0 Z
YOUNGSTERS' Y AH1 NG S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
youngster (n) jˈʌŋstər (y uh1 ng s t @ r)
youngsters (n) jˈʌŋstəz (y uh1 ng s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头角[tóu jiǎo, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] youngster's talent; brilliance of youth, #76,003 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Youngster {m}youngster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツッパリ[tsuppari] (n) delinquent youth; delinquent youngster [Add to Longdo]
ヤングスター;ヤングスタ[yangusuta-; yangusuta] (n) youngster [Add to Longdo]
若僧[わかぞう, wakazou] (n) youngster; neophyte [Add to Longdo]
若造[わかぞう, wakazou] (n) greenhorn; youngster [Add to Longdo]
弱年者;若年者[じゃくねんしゃ;じゃくねんもの, jakunensha ; jakunenmono] (n) youngster; young and immature person [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] (n) (1) youngster; (2) young Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
親の顔が見たい[おやのかおがみたい, oyanokaogamitai] (exp) expresses shock at misbehaviour of a youngster; what must his parents be like?; I'd like to see his parents' faces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 youngster
   n 1: a young person of either sex; "she writes books for
      children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British
      term for youngster" [syn: {child}, {kid}, {youngster},
      {minor}, {shaver}, {nipper}, {small fry}, {tiddler},
      {tike}, {tyke}, {fry}, {nestling}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top