ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

younging

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -younging-, *younging*, young
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
youngingเยาว์วัยลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
angry young manกลุ่มหนุ่มเจ้าโทสะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young plantไม้พันธุ์, กล้าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young populationประชากรเยาว์วัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young streamธารปฐมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Young's modulusมอดุลัสของยัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
young brotheryounger brother
young sister(n) younger sister

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
young(adj) เยาว์วัย, See also: อ่อนวัย, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่โตเต็มที่, อายุยังน้อย
young(adj) ระยะแรกเริ่ม, See also: เพิ่งเริ่มต้น
young(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: คนที่มีอายุน้อย
young(n) ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)
younger(adj) ลูกสาวหรือลูกชายที่ใช้ชื่อเดียวกับพ่อแม่
younger(adj) มีอายุน้อยกว่า, See also: ี่อ่อนกว่า
youngster(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: เด็ก
youngster(n) ลูกม้า
youngster(n) นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา
youngberry(n) ผลไม้รสหวานสีม่วงเข้มของต้น blackberry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
young(ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
young brothern. น้องชาย
young mann. คนหนุ่ม,ชายคู่รัก,ชายคู่หมั้น
young onen. สัตว์,สัตว์ยังมีอายุน้อย,เจ้าหนุ่ม
young sistern. น้องสาว
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ความคิดใหม่ ๆ ,เลือดสด ๆ ,คนหัวใหม่,คนทันสมัย,หนุ่มที่ห้าวหาญ
younger(ยัง'เกอะ) n. คนที่มีอายุอ่อนกว่า,คนเล็กกว่า. adj. อายุน้อยกว่า
youngling(ยัง'ลิง) n. คนหนึ่งคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย,ผู้หัดใหม่,มือใหม่
youngster(ยัง'สเทอะ) n. คนหนุ่มคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, Syn. child, fledgling, minor

English-Thai: Nontri Dictionary
young(adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด
young(n) ลูก,เด็กหนุ่มสาว,ผู้เยาว์
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว,สัตว์อ่อน,ต้นไม้อ่อน,มือใหม่,ผู้หัดใหม่
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young adultsวัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Young womenเยาวสตรี [TU Subject Heading]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Younglingผู้หัดใหม่, มือใหม่ [การบัญชี]
Adult Life, Youngวัยหนุ่มสาว [การแพทย์]
Adult, Youngผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่ระยะแรก, ผู้ใหญ่เยาว์วัย, คนวัยหนุ่มสาว [การแพทย์]
Child, Youngเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปี [การแพทย์]
Children, Youngเด็กที่โตขึ้นมา,เด็กเล็ก [การแพทย์]
Chorionic Villi, Youngคอริโอนิควิลไลตัวอ่อน [การแพทย์]
Colonies, Youngโคโลนีที่แยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]
Culture, Youngเมื่อยังอ่อน [การแพทย์]
young riveryoung river, แม่น้ำใหม่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Young' s modulusมอดุลัสของยัง, อัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว วัสดุชนิดหนึ่ง ๆ จะมีมอดุลัสของยังคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
young sisteryounger sister

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
youngThe young man is quite suited for the position.
youngA group of young men are playing handball in the playground.
youngYamanaka looks young for his age.
youngIt was her fate to die young.
youngIt is said that the younger generation today is apathetic.
youngMany young men died in the cause of democracy during the war.
youngI wish I had studied harder when I was young.
youngAs is usual with young girls, Alice likes chocolate very much.
youngThe crocodile, which produces only male young in hotter weather, might die out too because there will be no females to breed.
youngJapanese young people like rock and jazz.
youngHe is a young man who impresses you as a typical student.
youngWould that I were young again.
youngTo study English is important for today's young people.
youngA young man broke into my house last night.
youngYoung children should be exposed to good music.
youngHis mother died when he was young, and his grandmother brought him up.
youngShe has married his daughter to a young lawyer.
youngHis song were very popular with young people.
youngHe has a wife and two young children to provide for.
youngThe first great lesson that a young man should learn is that he knows nothing.
youngBehave yourself like a young man.
youngThat young man can't get the sort of jobs he wants, and doesn't have any friends: He's really at a loss.
youngI wish Tom were my younger brother.
youngThat young couple are still tied to their parent's apron strings.
youngHe looks young.
youngYou look young for your age.
youngThat way you keep thinking about me but are unable to admit to your feelings, that hot and cold feel is a real boom among young men!
youngMy father is two years younger than my mother is.
youngDon't scold her - she's too young to understand.
youngToday young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.
youngMotorcycles can be dangerous for young people to drive.
youngThe young doctor devoted himself to helping the poor and sick.
youngHis music appeals to young people.
youngWe want a young man. As long as he is honest, any boy will do.
youngThe young couple fell in love with each other very soon.
youngMy father gave me a young dog for my birthday.
youngIn general, young people today are not interested in politics.
youngHer father could swim well when he was young.
youngThe young man was at a loss.
youngHe is still young.
youngHe was terribly poor when he was young.
youngI don't like heavy makeup on a young girl.
youngThe song appealed to young people.
youngYoung people tend to complain about everything.
youngMr children is very popular among young people.
youngHe became a nice young man.
youngI am not as young as Miss Brown.
youngThe young couple surveyed the room.
youngHe is younger then me by three years.
youngHe wishes he had studied harder when he was young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเขย(n) younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai Definition: สามีของน้องสาว
วัยหนุ่มวัยสาว(n) teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count Unit: วัย, Thai Definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่
อ่อนเยาว์(v) be young, See also: be juvenile, Syn. อ่อนวัย, Example: ผิวพรรณสดใสของเธอทำให้เธอดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง, Thai Definition: อายุยังไม่มาก
อ่อนวัย(v) be young, Example: เธออ่อนวัยเกินไปสำหรับตำแหน่งสำคัญเช่นนั้น, Thai Definition: อายุยังไม่มาก
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
สุดท้อง(adj) youngest
รุ่นหลัง(adj) next generation, See also: young generation, Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน, Ant. รุ่นก่อน, Example: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
อนุชา(n) brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai Definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นงเยาว์(n) beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามวัยน้อย
สุดท้อง(adj) youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai Definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย
วัยกำดัด(adj) teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai Definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น(adj) teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai Definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยสาว(n) young girl, See also: adolescent, teenage, juvenile, Syn. สาว, วัยแรกรุ่น, Example: สีสันของงานนี้คงหนีไม่พ้นเหล่าดาราวัยสาวที่มาร่วมงาน, Thai Definition: ผู้หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก
สาว(adj) young, See also: adolescent, juvenile, youthful, Ant. แก่, Example: เธอคือนางเอกสาวซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการ, Thai Definition: เกี่ยวกับหญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สาวแรกแย้ม(n) teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด, Count Unit: คน
สาวแรกรุ่น(n) teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด, Example: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น, Count Unit: คน
หนุ่ม(adj) young, See also: adolescent, youthful, juvenile, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: นักสะสมผู้นี้เริ่มต้นเก็บรวบรวมของเก่าแก่ต่างๆ มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม, Thai Definition: เรียกชายที่ยังไม่แก่ตามวัย
หนุ่มน้อย(n) young man, See also: lad, Example: หล่อนรู้สึกสนใจหนุ่มน้อยคนนี้ เพราะความช่างซักช่างถามของเขา, Thai Definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป
หนุ่มสาว(n) teenager, See also: youth, teen, youngster, Syn. วัยรุ่น, Example: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai Definition: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
มะพร้าวอ่อน(n) young coconut, Ant. มะพร้าวแก่, Example: แม่ซื้อมะพร้าวอ่อนมาทำขนม, Count Unit: ผล, ลูก, ใบ
มกุล(adj) budding, See also: young, close, Syn. ตูม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พันธุ์ไม้(n) seedling, See also: young plant, Syn. พืชพันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: คุณตาชอบเสาะหาพันธุ์ไม้แปลกๆ ที่หายากๆ มาปลูกที่บ้าน, Count Unit: ต้น, พันธุ์, Thai Definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
กล้าไม้(n) seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้า, Example: โดยทั่วไปสภาพความหนาแน่นของไม้นั้นพบว่า มีลูกไม้และกล้าไม้หนาแน่นตอนเชิงเขาหรือลาดเขา แต่จะมีไม้ใหญ่บริเวณที่เป็นยอดเขา, Count Unit: ต้น, Thai Definition: พืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
สาวน้อย(n) girl, See also: young woman, Syn. สาวรุ่น, Ant. สาวแก่, Example: เธอเปลี่ยนบุคลิกจากทอมบอยเป็นสาวน้อยไปเสียแล้ว, Count Unit: คน
สาวรุ่น(n) girl, See also: young woman, Syn. สาวน้อย, Ant. สาวแก่, Example: สาวรุ่นอายุประมาณ 15 ปีมัดผมแกละ ถือขันเดินรอบวง, Count Unit: คน
ปล่อยแก่(v) pretend to be young, Example: ขอลูกหลานอย่าได้ถือสาคนแก่ที่นานๆ ครั้งจะขอปล่อยแก่สักที, Thai Definition: ทำตัวเป็นหนุ่มเป็นสาว, Notes: (ปาก)
พนิดา(n) woman, See also: girl, young girl, Syn. วนิดา, หญิง, หญิงสาว, Ant. ชายหนุ่ม, ผู้ชาย, Count Unit: คน
ภคินี(n) sister, See also: elder sister, younger sister, Syn. พี่หญิง, น้องหญิง, น้องสาว, Example: พระองค์ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นภคินีต่างพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่ผู้หญิง, น้องผู้หญิง, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ปู่น้อย(n) younger brother of the paternal grandfather, Example: ปู่น้อยเป็นคนสอนฉันตีขิม, Count Unit: คน, Thai Definition: น้องชายของปู่
รุ่น(adj) young, See also: adolescent, youthful, budding, juvenile, immature, Example: กลิ่นแก้มสาวรุ่น หอมยวนใจหนุ่มยิ่งนัก, Thai Definition: เพิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาว, เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว
มาณพ(n) young man, See also: lad, male youngster, Syn. ชายหนุ่ม, ชายรุ่น, บุรุษ, บุรุษหนุ่ม, ผู้ชาย, Ant. มาณวิกา, Example: กามนิตได้ชื่อว่าเป็นมาณพรูปงามคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์เพศชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาณวิกา(n) young woman, See also: girl, female youngster, gal, Syn. หญิงสาว, หญิงรุ่น, ผู้หญิง, Ant. มาณพ, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์เพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เป็นสาวเป็นนาง(v) being woman, See also: be a young woman, Example: โบราณว่าเป็นสาวเป็นนางควรจะต้องนอนตะแคง อย่านอนหงายหรือนอนคว่ำ, Thai Definition: มีอายุพ้นวัยที่เป็นเด็กหญิง
เปลี่ยว(adj) young, See also: wild, untamed, Syn. หนุ่ม, Example: นักมวยคนนั้นแข็งแรงราวกับกระทิงเปลี่ยว, Thai Definition: ลักษณะหนุ่ม (ใช้กับวัวควาย)
มาณพ(n) young man, See also: lad, male youngster, Syn. ชายหนุ่ม, ชายรุ่น, บุรุษ, บุรุษหนุ่ม, ผู้ชาย, Ant. มาณวิกา, Example: กามนิตได้ชื่อว่าเป็นมาณพรูปงามคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์เพศชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาณวิกา(n) young woman, See also: girl, female youngster, gal, Syn. หญิงสาว, หญิงรุ่น, ผู้หญิง, Ant. มาณพ, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์เพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลูกเล็กเด็กแดง(n) little children, See also: young children and babies, Syn. ลูกเด็กเล็กแดง, Example: คุณจะทำอะไรก็ให้นึกถึงลูกเด็กเล็กแดงเอาไว้ด้วย, Thai Definition: เด็กเล็กๆ และเด็กทารก
แอ(adj) young, See also: small, Syn. เล็ก, อ่อน
สาวแส้(n) lass, See also: lassie, young girl, Syn. หญิงสาว, เด็กสาว, Example: เธอได้รับการอบรมมาตลอดว่า เป็นสาวแส้ให้รู้จักสงวนท่าที, Thai Definition: ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น
หนุ่มแน่น(adj) young, Example: การฝึกทหารไม่ได้ทำให้เป็นที่หนักใจอะไรเพราะเป็นทหารหนุ่มแน่นแข็งแรงทั้งนั้น, Thai Definition: หนุ่มและแข็งแรง, หนุ่มเต็มที่
ตากล้า(n) seeding field, See also: the earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า(n) seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตะกอ(adj) young, See also: adolescent, Syn. สะกอ, หนุ่ม, รุ่น, Thai Definition: มักใช้เข้าคู่กับคำ รุ่น และ หนุ่ม เป็น รุ่นตะกอ หนุ่มตะกอ
ตากล้า(n) seeding field, See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า(n) seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ถึก(adj) young, See also: wild, Syn. หนุ่ม, เปลี่ยว, Ant. แม่, Example: พ่อคำอ้ายยอมเสียควายถึกให้หมอผี เพื่อแลกกับชีวิตลูกที่เจ็บป่วย, Thai Definition: หนุ่ม, เปลี่ยว (ใช้กับวัวควายตัวผู้)
ทรามวัย(n) young girl, See also: lass, damsel, sweetheart, beautiful woman, cute little girl, Syn. เด็กสาว, หญิงสาววัยรุ่น, สาวแรกรุ่น, Example: คู่รักของหล่อนมักเรียกหล่อนว่า ทรามวัยของพี่, Count Unit: คน
ทรามชม(n) beautiful woman, See also: cute girl, beautiful girl, young and admirable girl, Syn. หญิงงาม, ทรามเชย, ทรามสงวน, ทรามสวาท, ผู้หญิง, Example: ทรามชมของเขาหน้าตาน่ารัก จิ้มลิ้ม, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
ระบัด(adj) just budding, See also: being young tender sprouts or newly formed leaves, Syn. เพิ่งผลิ, อ่อน
รุ่นเยาว์(n) young generation, Example: เขาเป็นคนที่เข้าได้ทั้งกับคนรุ่นเก่า รุ่นเดียวกัน และคนรุ่นใหม่รุ่นเยาว์กว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อนุชา[anuchā] (n) EN: younger brother of a prince ; younger brother
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบมะขามอ่อน[bai makhām øn] (n, exp) EN: young tamarind leaves
ดรุณ[darun] (n) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth  FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[darun] (adj) EN: youthful ; adolescent ; young  FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[darunī] (n) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl  FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[dek āyu tam kwā sip-søng pī] (xp) EN: children younger than 12  FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็กประถม[dek prathom] (n, exp) EN: pupil ; children at primary school ; young boy  FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[dekying] (n) EN: girl ; young girl ; teenager  FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
ดิบ[dip] (adj) EN: unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; brut
ไก่กระทง[kai krathong] (n, exp) EN: young chicken ; chick ; pullet
กนิษฐ์[kanit] (n, exp) EN: younger brother ; younger sister ; darling  FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
กันยา[kanyā] (n) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden
ข้าวโพดอ่อน[khāophōt øn] (n, exp) EN: baby corn ; young corn  FR: petit maïs [m]
ขิงอ่อน[khing øn] (n, exp) EN: young ginger ; fresh ginger
เขยน้อย[khoēi nøi] (n, exp) EN: husband of a younger daughter  FR: mari de la fille cadette [m]
คนหนุ่ม[khon num] (n, exp) EN: young man
คนหนุ่มสาว[khon num-sāo] (n, exp) EN: young people  FR: jeunes gens [mpl]
กล้า[klā] (n) EN: rice sprout ; paddy sprout ; seedling ; young plant  FR: plant de riz [m]
กระชากวัย[krachākwai] (v) EN: do something like someone much younger ; belie one’s age ; dress like someone younger
ลูก[lūk] (n) EN: young of animals ; newborn animal ; whelp  FR: petit [m]
แม่คุณ[maēkhun] (n) EN: my dear lady ; my good lady ; my good woman ; my young lad ; my good sir  FR: ma chère dame
มะพร้าวน้ำหอม[maphrāo nāmhøm] (n, exp) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut
มะพร้าวอ่อน[maphrāo øn] (n, exp) EN: young coconut ; green coconut
มอดูลัสของยัง[mødūlas khøng Yang] (n, exp) EN: Young's modulus
น้อง[nøng] (n) EN: younger person  FR: cadet [m] ; cadette [f] ; personne plus jeune [f]
น้องชาย[nøngchāi] (n, prop) EN: younger brother  FR: frère (cadet) [m] ; jeune frère [m]
น้องเขย[nøng khoēi] (n, exp) EN: younger brother-in-law  FR: beau-frère (cadet) [m]
น้องเมีย[nøng mīa] (n, exp) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother  FR: frère cadet de l'épouse [m] ; soeur cadette de l'épouse [f]
น้อง ๆ[nøng nøng] (n, exp) EN: younger brothers ; younger sisters ; younger brothers and sisters  FR: jeunes frères [mpl] ; jeunes soeurs [fpl] ; jeunes frères et soeurs [mpl]
น้องผัว[nøng phūa] (n, exp) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother  FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]
น้องสาว[nøngsāo] (n, exp) EN: younger sister  FR: soeur [f] ; sœur [f] ; soeur cadette [f] ; soeurette [f] (fam.) ; petite soeur [f] ; jeune soeur [f]
น้องสะใภ้[nøng saphai] (n, exp) EN: younger sister-in-law  FR: belle-soeur (cadette) [f]
หนู[nū] (pron) EN: I (for a young girl)  FR: je (pr une jeune fille)
หนุ่ม[num] (n) EN: young man ; lad  FR: jeune [m] ; adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
หนุ่ม[num] (adj) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish  FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
หนุ่มสาว[num-sāo] (n) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles  FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
อ่อน[øn] (adj) EN: immature ; unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อนวัย[ønwai] (v, exp) EN: be young
อ่อนวัย[ønwai] (adj) EN: young
อ่อนเยาว์[øn yao] (adj) EN: be young ; be juvenile
พ่อหนุ่ม[phønum] (n) EN: young chap ; youngster ; lad  FR: jeune gars [m]
ผู้บ่าว[phū bāo] (n, exp) EN: young man  FR: jeune homme [m]
ผู้เยาว์[phūyao] (n) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster  FR: mineur [m]
ปล่อยแก่[plǿikaē] (v) EN: pretend to be young ; act younger than one's age ; kick up one's heels
รุ่น[run] (adj) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding  FR: adolescent ; jeune ; juvénile
รุ่นกระทง[runkrathong] (n) EN: young male chicken

CMU English Pronouncing Dictionary
YOUNG Y AH1 NG
KYOUNG K Y AO1 NG
YOUNGS Y AH1 NG Z
YOUNGE Y AH1 N JH
DEYOUNG D EH1 Y AH0 NG
YOUNGER Y AH1 NG G ER0
YOUNG'S Y AH1 NG Z
YOUNGMAN Y AH1 NG M AE2 N
YOUNGEST Y AH1 NG G AH0 S T
YOUNGERS Y AH1 NG G ER0 Z
YOUNGREN Y AH1 N G R EH0 N
YOUNGDAHL Y AH1 NG D AA2 L
YOUNGBLUT Y AH1 NG B L AH0 T
YOUNGLOVE Y AH1 NG L AH2 V
YOUNGBERG Y AH1 NG B ER0 G
YOUNGSTER Y AH1 NG S T ER0
YOUNGERMAN Y AH1 NG ER0 M AH0 N
YOUNGSTOWN Y AH1 NG Z T AW2 N
YOUNGSTERS Y AH1 NG S T ER0 Z
KYOUNG-MIN K Y AO1 NG M IH1 N
YOUNGQUIST Y AH1 NG K W IH2 S T
YOUNGBLOOD Y AH1 NG B L AH2 D
YOUNGSTROM Y AH1 NG S T R AH0 M
YOUNGSTER'S Y AH1 NG S T ER0 Z
YOUNGSTERS' Y AH1 NG S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
young (n) jˈʌŋ (y uh1 ng)
younger (j) jˈʌŋgər (y uh1 ng g @ r)
youngest (j) jˈʌŋgɪst (y uh1 ng g i s t)
youngish (j) jˈʌŋɪʃ (y uh1 ng i sh)
youngster (n) jˈʌŋstər (y uh1 ng s t @ r)
youngsters (n) jˈʌŋstəz (y uh1 ng s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young, #77 [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] young, #464 [Add to Longdo]
年轻[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, / ] young, #1,374 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] younger sister, #1,731 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海, #1,844 [Add to Longdo]
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] weak; feeble; young; inferior, #1,927 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] minutely; young, #2,200 [Add to Longdo]
少年[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] juvenile; youngster, #2,578 [Add to Longdo]
小姐[xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, ] young lady; miss, #2,743 [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, ] mother; young lady, #2,782 [Add to Longdo]
年轻人[nián qīng rén, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] young people, #3,015 [Add to Longdo]
妹妹[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, ] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival), #3,238 [Add to Longdo]
青少年[qīng shào nián, ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] an adolescent; a youth; young person; teenage, #3,476 [Add to Longdo]
弟弟[dì di, ㄉㄧˋ ㄉㄧ˙, ] younger brother, #3,931 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2, #4,028 [Add to Longdo]
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, ] boy; young fellow; (derog.) chap, #4,288 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] younger brother; junior male; I (modest word in letter), #5,614 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] variant of 悌, to do one's duty as a younger brother, #5,614 [Add to Longdo]
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, ] (informal) father's younger brother; uncle, #5,850 [Add to Longdo]
小伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, ] lad; young fellow; youngster, #6,970 [Add to Longdo]
媳妇[xí fù, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman, #7,419 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] young, #7,651 [Add to Longdo]
幼稚[yòu zhì, ㄧㄡˋ ㄓˋ, ] young; childish; naive, #8,059 [Add to Longdo]
雷锋[Léi Fēng, ㄌㄟˊ ㄈㄥ, / ] Lei Feng (1940-1962), young communist killed in an accident in 1962, used as a model in one of Mao's campaigns from 1963, #10,141 [Add to Longdo]
子弟[zǐ dì, ㄗˇ ㄉㄧˋ, ] child; the younger generation, #11,039 [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, / ] chick; young bird, #11,930 [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]
年少[nián shào, ㄋㄧㄢˊ ㄕㄠˋ, ] young; junior, #14,831 [Add to Longdo]
[zǎi, ㄗㄞˇ, ] young of animals, #15,041 [Add to Longdo]
晚辈[wǎn bèi, ㄨㄢˇ ㄅㄟˋ, / ] the younger generation; those who come after, #15,780 [Add to Longdo]
表妹[biǎo mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄟˋ, ] younger female cousin via female line, #15,933 [Add to Longdo]
姊妹[zǐ mèi, ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] (older and younger) sisters, #16,603 [Add to Longdo]
表弟[biǎo dì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, ] younger male cousin via female line, #18,451 [Add to Longdo]
稚嫩[zhì nèn, ㄓˋ ㄋㄣˋ, ] young and tender; puerile; soft and immature, #20,537 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] youngest; most junior; tiny; one (unambiguous spoken form when spelling out numbers, esp. on telephone or in military); one or ace on dice or dominoes; variant of 吆, to shout, #21,772 [Add to Longdo]
年幼[nián yòu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˋ, ] young; underage, #23,230 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] Thea sinensis; young leaves of tea, #23,629 [Add to Longdo]
芳心[fāng xīn, ㄈㄤ ㄒㄧㄣ, ] the affection, or heart, of a young woman, #25,483 [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, / ] wife of father's younger brother, #25,702 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] infantile; young, #25,729 [Add to Longdo]
红领巾[hóng lǐng jīn, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] red neckscarf; by extension, a member of the Young Pioneers, #26,287 [Add to Longdo]
小姨[xiǎo yí, ㄒㄧㄠˇ ㄧˊ, ] (informal) wife's younger sister; sister-in-law, #26,327 [Add to Longdo]
年轻化[nián qīng huà, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] make more youthful; promote younger staff, #27,134 [Add to Longdo]
幼苗[yòu miáo, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄠˊ, ] young sprout; bud; sapling; seedling, #27,204 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] shed the milk teeth; young, #27,490 [Add to Longdo]
媳妇儿[xí fù er, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ ㄦ˙, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman, #27,791 [Add to Longdo]
妹夫[mèi fu, ㄇㄟˋ ㄈㄨ˙, ] younger sister's husband, #27,961 [Add to Longdo]
名媛[míng yuán, ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, ] young lady of note; debutante, #28,077 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] wife of a younger brother, #28,514 [Add to Longdo]
幼女[yòu nǚ, ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, ] young girl, #29,443 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
年下[としした, toshishita] TH: มีอายุน้อยกว่า อ่อนวัยกว่า  EN: younger

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ferkel {m}; junges Schwein | Ferkel {pl}young pig; piglet; porkling | young pigs [Add to Longdo]
Fräulein {n}young lady [Add to Longdo]
Freundin {f} | seine Freundingirlfriend | his young lady [Add to Longdo]
Halbstarke {m}; Halbstarkeryoung rowdies [Add to Longdo]
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret [Add to Longdo]
die Jugendlichenthe young [Add to Longdo]
Jüngling {m} | Jünglinge {pl}youngling | younglings [Add to Longdo]
Jugend {f} | in meiner Jugendyouth | in my younger days [Add to Longdo]
Jugendalter {n}young age [Add to Longdo]
Jugendheim {n} | Jugendheime {pl}youth center; young people's home | youth centers [Add to Longdo]
Jugendhilfe {f}help for young people [Add to Longdo]
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons [Add to Longdo]
Junge {m}; Kind {n}youngster [Add to Longdo]
die Jungenthe young; the young ones [Add to Longdo]
Jungs {pl}youngsters [Add to Longdo]
Jungsein {n}; Jugendlichkeit {f}youngness [Add to Longdo]
Jungunternehmer {m}young businessman; young entrepreneur [Add to Longdo]
Jungvieh {n} [agro.]young stock [Add to Longdo]
Jungwähler {m}; Jungwählerin {f}young voter [Add to Longdo]
Kamelfüllen {n}young camel [Add to Longdo]
Läufer {m} (junges Schwein)young pig [Add to Longdo]
Matjeshering {m}young salted herring [Add to Longdo]
Nachwuchs {m}the young generation [Add to Longdo]
Nachwuchs {m} [sport]young talent [Add to Longdo]
Nachwuchs...talented; young; junior; up-and-coming [Add to Longdo]
Nachwuchsförderung {f}promotion of young ... [Add to Longdo]
Nachwuchssorgen habento have difficulty in finding young talent [Add to Longdo]
Neolithikum {n}; Jungsteinzeit {f} [hist.]neolithic; young stone age [Add to Longdo]
Springinsfeld {m}(young) madcap [Add to Longdo]
Strichjunge {m}; Stricher {m}; junger Mann, der der Prostitution nachgehtyoung male prostitute [Add to Longdo]
Trieb {m} [bot.]young shoot [Add to Longdo]
Youngster {m}youngster [Add to Longdo]
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional [Add to Longdo]
jung {adj} | jünger | am jüngstenyoung | younger | youngest [Add to Longdo]
sterben (an) | sterbend | gestorben | du stirbst | er/sie stirbt | ich/er/sie starb | er/sie ist/war gestorben | ich/er/sie stürbe | stirb! | jung sterben | eines natürlichen Todes sterben | eines gewaltsamen Todes sterben | an einer Krankheit (einer Wunde) sterben | an einer Verletzung sterben | vor Hunger (Durst) sterben | ins Gras beißen; daran glauben müssen [ugs.]; sterben | ohne direkte Nachkommen sterben | tausend Tode sterbento die {died; died} (of; from) | dying | died | you die | he/she dies | I/he/she died | he/she has/had died | I/he/she would die | die! | to die young | to die a natural death | to die a violent death | die of an illness (from a wound) | to die from an injury | to die of hunger (thirst) | to bite the dust [coll.] | to die without issue | to die a thousand deaths [Add to Longdo]
verjüngen | verjüngend | verjüngt | verjüngteto make young again | making young again | makes young again | made young again [Add to Longdo]
ziemlich jungyoungish [Add to Longdo]
zweitjüngstyoungest but one [Add to Longdo]
Das Buch wendet sich an junge Leser.The book is addressed to young readers. [Add to Longdo]
Der Junge berechtigt zu den besten Hoffnungen.He's an up-and-coming young man. [Add to Longdo]
Leb schnell, lieb heftig, stirb jung.Live fast, love hard, die young. [Add to Longdo]
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.A tree must be bent while it is young. [Add to Longdo]
Junge {n}; Junges [zool.]young one [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
あんこ[anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
めじ[meji] (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter) [Add to Longdo]
アムラー[amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
イナダ;いなだ[inada ; inada] (n) young Japanese amberjack [Add to Longdo]
オヤジギャル;おやじギャル;おやじぎゃる[oyajigyaru ; oyaji gyaru ; oyajigyaru] (n) (sl) young woman who acts like an old man [Add to Longdo]
カミセン[kamisen] (n) (abbr) younger members of the group (wasei [Add to Longdo]
ガンクロ[gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
ギャルママ[gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
シャネラー[shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
ショタコン[shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys) [Add to Longdo]
ジベタリアン[jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
ジュブナイル[jubunairu] (n) young adult fiction [Add to Longdo]
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick [Add to Longdo]
チンピラ(P);ちんぴら[chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P) [Add to Longdo]
ツッパリ[tsuppari] (n) delinquent youth; delinquent youngster [Add to Longdo]
フリーター[furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
プチプラ[puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) [Add to Longdo]
プチプライス;プチ・プライス[puchipuraisu ; puchi . puraisu] (n) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) (wasei [Add to Longdo]
ボーイズラブ[bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei [Add to Longdo]
モッズ[mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain) [Add to Longdo]
ヤッピー[yappi-] (n,adj-no) yuppie; young urban professional [Add to Longdo]
ヤンエグ[yan'egu] (n) (abbr) (sl) young executive [Add to Longdo]
ヤンガージェネレーション[yanga-jienere-shon] (n) younger generation; (P) [Add to Longdo]
ヤング[yangu] (n) young; (P) [Add to Longdo]
ヤングアダルト[yanguadaruto] (n) young adult [Add to Longdo]
ヤングスター;ヤングスタ[yangusuta-; yangusuta] (n) youngster [Add to Longdo]
ヤングタウン[yangutaun] (n) young town [Add to Longdo]
ヤングトラディショナル[yangutoradeishonaru] (n) young traditional [Add to Longdo]
ヤングパワー[yangupawa-] (n) young power [Add to Longdo]
ヤングミセス[yangumisesu] (n) young Mrs [Add to Longdo]
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods) [Add to Longdo]
ヤングレディー[yanguredei-] (n) young lady [Add to Longdo]
ヤング案[ヤングあん, yangu an] (n) (See ドーズ案) Young Plan [Add to Longdo]
ヤング率[ヤングりつ, yangu ritsu] (n) Young's modulus [Add to Longdo]
ヤンママ[yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei [Add to Longdo]
ロリータコンプレックス[rori-takonpurekkusu] (n) (See 小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls) [Add to Longdo]
ロリコン;ロリ[rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top