ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

younger brother

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -younger brother-, *younger brother*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
younger brotherAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
younger brotherHe is inferior to his younger brother in English.
younger brotherHe mistook me and the younger brother.
younger brotherHe was mistaken for his younger brother.
younger brotherHis will was transmitted to his younger brother.
younger brother"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.
younger brotherI expect him to take care of my younger brother.
younger brother"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."
younger brotherI recall the day when the younger brother was born.
younger brotherIs the new job going well for your younger brother?
younger brotherI wish Tom were my younger brother.
younger brotherJohn is my younger brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเขย(n) younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai Definition: สามีของน้องสาว
อนุชา(n) brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai Definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปู่น้อย(n) younger brother of the paternal grandfather, Example: ปู่น้อยเป็นคนสอนฉันตีขิม, Count Unit: คน, Thai Definition: น้องชายของปู่
กนิษฐา(n) younger sister, See also: younger brother, Syn. น้อง, Example: เจ้าชายมีพระกนิษฐา 1 องค์, Count Unit: องค์
ขนิษฐ(n) younger sister, See also: younger brother, Syn. น้อง, ขนิษฐา
ขนิษฐา(n) younger sister, See also: younger brother, Syn. น้อง, ขนิษฐ
น้องชาย(n) younger brother, Syn. ภาดร, อนุชา, ภราดา, ภราดร, ภาดา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชายร่วมสายเลือด แต่เกิดทีหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[anuchā] (n) EN: younger brother of a prince ; younger brother
กนิษฐ์[kanit] (n, exp) EN: younger brother ; younger sister ; darling  FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
น้องชาย[nøngchāi] (n, prop) EN: younger brother  FR: frère (cadet) [m] ; jeune frère [m]
น้องเขย[nøng khoēi] (n, exp) EN: younger brother-in-law  FR: beau-frère (cadet) [m]
น้องเมีย[nøng mīa] (n, exp) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother  FR: frère cadet de l'épouse [m] ; soeur cadette de l'épouse [f]
น้อง ๆ[nøng nøng] (n, exp) EN: younger brothers ; younger sisters ; younger brothers and sisters  FR: jeunes frères [mpl] ; jeunes soeurs [fpl] ; jeunes frères et soeurs [mpl]
น้องผัว[nøng phūa] (n, exp) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother  FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弟弟[dì di, ㄉㄧˋ ㄉㄧ˙, ] younger brother, #3,931 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] younger brother; junior male; I (modest word in letter), #5,614 [Add to Longdo]
阿弟[ā dì, ㄚ ㄉㄧˋ, ] younger brother, #70,574 [Add to Longdo]
弟妇[dì fù, ㄉㄧˋ ㄈㄨˋ, / ] younger brother's wife; sister-in-law, #142,901 [Add to Longdo]
幼弟[yòu dì, ㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, ] younger brother [Add to Longdo]
弟媳[dì xí, ㄉㄧˋ ㄒㄧˊ, ] younger brother's wife; sister-in-law [Add to Longdo]
第第[dì di, ㄉㄧˋ ㄉㄧ˙, ] younger brother [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿叔;叔父[おとおじ, otooji] (n) (arch) (See 伯父・えおじ) uncle (one's father's younger brother) [Add to Longdo]
王弟[おうてい, outei] (n) royal prince; crown prince's younger brother [Add to Longdo]
義弟[ぎてい(P);おとうと(ik), gitei (P); otouto (ik)] (n) (See 弟) younger brother-in-law; (P) [Add to Longdo]
愚弟[ぐてい, gutei] (n) (1) (hum) younger brother; (2) (vulg) stupid younger brother [Add to Longdo]
賢弟[けんてい, kentei] (pn,adj-no) wise younger brother; polite reference to another's younger brother, or to one's junior [Add to Longdo]
姉弟[してい;きょうだい(ik), shitei ; kyoudai (ik)] (n) older sister and younger brother [Add to Longdo]
実弟[じってい, jittei] (n) one's (biological) younger brother; (P) [Add to Longdo]
舎弟[しゃてい, shatei] (n) (1) my younger brother; (2) underling (e.g. in yakuza) [Add to Longdo]
[おとうと(P);おと;おとと(ik);てい, otouto (P); oto ; ototo (ik); tei] (n) (1) (hum) younger brother; (2) (てい only) (arch) pupil; apprentice; (P) [Add to Longdo]
弟さん[おとうとさん, otoutosan] (n) (hon) younger brother [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top