ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

young person

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -young person-, *young person*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
young personเยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
young personA young person is waiting for you outside.
young personA young person wants to see you.

Japanese-English: EDICT Dictionary
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
冠者[かじゃ;かんじゃ, kaja ; kanja] (n) young person; young servant; young man come of age (at 16) [Add to Longdo]
若い者;若いもの[わかいもの, wakaimono] (n) (See わかもの) young person [Add to Longdo]
若き[わかき, wakaki] (n) (1) (See 老いも若きも) young person; youth; (adj-f) (2) young [Add to Longdo]
若手[わかて, wakate] (n,adj-no) young person; (P) [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] (n) young person; young man; (P) [Add to Longdo]
若年寄;若年寄り[わかどしより, wakadoshiyori] (n) (1) young person acting like an old person; (2) (See 老中) officials who helped the council of elders during the Edo period [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
小者[こもの, komono] (n) (1) young person; (2) servant; errand boy in a samurai family; (3) person of lowly status [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  young person
      n 1: a young person (especially a young man or boy) [syn: {young
           person}, {youth}, {younker}, {spring chicken}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top