ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

young man

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -young man-, *young man*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
young mann. คนหนุ่ม,ชายคู่รัก,ชายคู่หมั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
young manA long time ago, there was a young man.
young manAn ambitious young man.
young manAs a young man, he did not know that he was to become famous later on.
young manAs a young man he flirted briefly with communism.
young manAs the young man's car was close to the fence, Miss Baker had to drive up beside it on the other side, where the girl was sitting.
young manA young man barged in unexpectedly.
young manA young man broke into my house last night.
young manA young man came for the new product.
young manA young man is singing before the door.
young manA young man robbed an old woman of her handbag.
young manBehave yourself like a young man.
young manFor such a young man, he's quite a solid person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนุ่มน้อย(n) young man, See also: lad, Example: หล่อนรู้สึกสนใจหนุ่มน้อยคนนี้ เพราะความช่างซักช่างถามของเขา, Thai Definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป
มาณพ(n) young man, See also: lad, male youngster, Syn. ชายหนุ่ม, ชายรุ่น, บุรุษ, บุรุษหนุ่ม, ผู้ชาย, Ant. มาณวิกา, Example: กามนิตได้ชื่อว่าเป็นมาณพรูปงามคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์เพศชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาณพ(n) young man, See also: lad, male youngster, Syn. ชายหนุ่ม, ชายรุ่น, บุรุษ, บุรุษหนุ่ม, ผู้ชาย, Ant. มาณวิกา, Example: กามนิตได้ชื่อว่าเป็นมาณพรูปงามคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์เพศชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชายหนุ่ม(n) young man, See also: youth, young male, lad, Syn. ผู้ชาย, หนุ่มน้อย, หนุ่ม, บุรุษ, Ant. หญิงสาว, Example: ชายหนุ่มคนใดอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ควรบวชพระ เพื่อทดแทนพระคุณพ่อและแม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่อยู่ในวัยทำงาน
คนหนุ่ม(n) young man, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. คนแก่, Example: ส่วนใหญ่เรื่องสั้นของเขาจะเป็นเรื่องของคนหนุ่มที่เจ็บปวดกับความทุกข์ยาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่อยู่ในวัยทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนหนุ่ม[khon num] (n, exp) EN: young man
หนุ่ม[num] (n) EN: young man ; lad  FR: jeune [m] ; adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
ผู้บ่าว[phū bāo] (n, exp) EN: young man  FR: jeune homme [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
冠者[かじゃ;かんじゃ, kaja ; kanja] (n) young person; young servant; young man come of age (at 16) [Add to Longdo]
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad [Add to Longdo]
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
好青年[こうせいねん, kouseinen] (n) good young man; agreeable youth [Add to Longdo]
若者[わかもの, wakamono] (n,adj-no) young man; youth; lad; (P) [Add to Longdo]
若衆[わかしゅ;わかしゅう, wakashu ; wakashuu] (n) (1) young man (in the Edo period, esp. one with forelocks who has not yet had his coming-of-age ceremony); (2) young male prostitute; young kabuki actor (who may also act as a homosexual prostitute); (3) (See 念者・ねんしゃ・2) younger partner in a homosexual relationship [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] (n) young person; young man; (P) [Add to Longdo]
小冠者[こかんじゃ, kokanja] (n) (arch) (See 元服) young man (who has recently undergone his manhood ceremony) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 young man
   n 1: a teenager or a young adult male [syn: {young buck}, {young
      man}]
   2: a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd
     known he was her boyfriend I wouldn't have asked" [syn:
     {boyfriend}, {fellow}, {beau}, {swain}, {young man}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top