ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

you bet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you bet-, *you bet*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
you bet(colloq) แน่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
you betAs long as you'll here, you better take a bath.
you betI love you better than he.
you betIn order to serve you better, your call may be monitored.
you betMaybe you better come with us.
you betWhich are you better at, boogie-boarding or surfing?
you betYou bet I was surprised.
you betYou better believe it.
you betYou better mind your own business.
you betYour shirt is torn. You better put on another shirt.

Japanese-English: EDICT Dictionary
月夜の晩ばかりじゃない[つきよのばんばかりじゃない, tsukiyonobanbakarijanai] (exp) you better watch your step!; sleep with one eye open! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  you bet
      adv 1: an expression of emphatic agreement [syn: {and how}, {you
             bet}, {you said it}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top