ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yellowish

Y EH1 L OW0 IH0 SH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yellowish-, *yellowish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yellowish(adj) ค่อนข้างเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง,ทาด้วยสีเหลือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิวสองสี(n) yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai Definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว
ผิวสองสี(n) yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai Definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สีน้ำตาลอ่อน[sī nāmtān øn] (adj) EN: beige ; almond ; yellowish-brown  FR: beige

CMU English Pronouncing Dictionary
YELLOWISH Y EH1 L OW0 IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yellowish (j) jˈɛlouɪʃ (y e1 l ou i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gilbufertyrann {m} [ornith.]Yellowish Flycatcher [Add to Longdo]
Savannenpieper {m} [ornith.]Yellowish Pipit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飴色;あめ色[あめいろ, ameiro] (n) amber; yellowish-brown [Add to Longdo]
黄褐色[おうかっしょく, oukasshoku] (n) yellowish-brown [Add to Longdo]
黄塵万丈[こうじんばんじょう, koujinbanjou] (n) rising cloud of (yellowish) dust [Add to Longdo]
黄白色[おうはくしょく;こうはくしょく, ouhakushoku ; kouhakushoku] (n) yellowish-white; pale yellow [Add to Longdo]
黄味;黄み[きみ, kimi] (n) (1) yolk of an egg; yellow of an egg; (adj-no) (2) yellow; yellowish [Add to Longdo]
黄味がかった[きみがかった, kimigakatta] (adj-f) yellowish; cream-coloured; cream-colored [Add to Longdo]
柿色[かきいろ, kakiiro] (n) reddish-brown; yellowish-brown [Add to Longdo]
帯黄色[たいおうしょく, taioushoku] (n) yellowish (color, colour) [Add to Longdo]
代赭色[たいしゃいろ, taishairo] (n) yellowish-brown [Add to Longdo]
萌黄色;萌葱色;萠黄色;萌木色(iK);萌え黄色(io)[もえぎいろ, moegiiro] (n) light green; yellowish-green [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yellowish
   adj 1: of the color intermediate between green and orange in the
       color spectrum; of something resembling the color of an
       egg yolk [syn: {yellow}, {yellowish}, {xanthous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top