ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yellow fever

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yellow fever-, *yellow fever*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yellow feverไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข้เหลือง(n) yellow fever, Syn. โรคไข้เหลือง, Example: คนในชนบทสมัยก่อนป่วยเป็นไข้เหลืองกันมาก, Thai Definition: โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดหลัง ไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ชีพจรเต้นช้าลง ผิวและตาเหลือง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตภายใน 6-7 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้เหลือง[khai leūang] (n, exp) EN: yellow fever  FR: fièvre jaune [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄热病[huáng rè bìng, ㄏㄨㄤˊ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] yellow fever, #119,686 [Add to Longdo]
黄热病毒[huáng rè bìng dú, ㄏㄨㄤˊ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] yellow fever virus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄熱[こうねつ;おうねつ, kounetsu ; ounetsu] (n) yellow fever [Add to Longdo]
黄熱病[おうねつびょう;こうねつびょう, ounetsubyou ; kounetsubyou] (n) yellow fever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  yellow fever
      n 1: caused by a flavivirus transmitted by a mosquito [syn:
           {yellow jack}, {yellow fever}, {black vomit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top