ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yelling

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yelling-, *yelling*, yell
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Keep the yelling down.- เก็บตะโกนลง 12 Angry Men (1957)
Why aren't you yelling forjoy?ทำไมคุณไม่มีที่กำลังการตะโกน forjoy ? \ NGo บน, ร้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Helen, quit yelling at me!เฮเลน หยุดตะโกนซะที! Night of the Living Dead (1990)
[ Crowd Cheering, Yelling Continues ][ฝูงชนโห่ร้องตะโกนอย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
- [ Crowd Cheering, Yelling ] - [ Bell Rings ]- [ฝูงชนเชียร์ตะโกน] - [เบลล์ออฟเดอะริง] Pulp Fiction (1994)
[ Yelling Continues ][ตะโกนอย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
[ Muffled Yelling ][ลำคอตะโกน] Pulp Fiction (1994)
[ Zed, Maynard Talking, Yelling ][Zed, เมย์นาร์พูดคุยตะโกน] Pulp Fiction (1994)
- [ Grunting ] - [ Talking, Yelling Continue ]- [grunting] - [พูดคุยตะโกน Continue] Pulp Fiction (1994)
- [ Music Continues ] - [ Muffled Yelling ]- [ดนตรีอย่างต่อเนื่อง] - [ลำคอตะโกน] Pulp Fiction (1994)
[ Yelling Continues ][ตะโกนอย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
[ Loud Grunt, Yelling ][หมูดังตะโกน] Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yellingI am hoarse from yelling so much.
yellingSome of the drivers were laughing and yelling.
yellingStop yelling, I entreat you.
yellingYelling about it won't help now. You should have done that when it counted.

CMU English Pronouncing Dictionary
YELLING Y EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yelling (v) jˈɛlɪŋ (y e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals), #13,357 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  yelling
      n 1: uttering a loud inarticulate cry as of pain or excitement
           [syn: {yelling}, {shouting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top