ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yearning

Y ER1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yearning-, *yearning*, yearn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yearning(n) ความปรารถนาอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire, craving

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yearningHe thought of them yearning for fame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโหยหา(n) yearning, See also: wishing for, seeking, Syn. ความปรารถนา, Example: การโหยหาความรักเป็นพฤติกรรมของคนที่ขาดความอบอุ่นในวัยเด็ก, Thai Definition: การคร่ำครวญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอยาก[khwām yāk] (n) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need  FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YEARNING Y ER1 N IH0 NG
YEARNINGS Y ER1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yearning (v) jˈɜːʳnɪŋ (y @@1 n i ng)
yearnings (n) jˈɜːʳnɪŋz (y @@1 n i ng z)
yearningly (a) jˈɜːʳnɪŋliː (y @@1 n i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage [Add to Longdo]
思慕[しぼ, shibo] (n,vs) yearning; deep affection; (P) [Add to Longdo]
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P) [Add to Longdo]
想望[そうぼう, soubou] (n,vs) longing; yearning [Add to Longdo]
追慕[ついぼ, tsuibo] (n,vs) cherishing the memory of; yearning for [Add to Longdo]
憧れ(P);憬れ[あこがれ, akogare] (n,adj-no) yearning; longing; aspiration; (P) [Add to Longdo]
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring [Add to Longdo]
慕情[ぼじょう, bojou] (n) longing; yearning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  yearning
      n 1: prolonged unfulfilled desire or need [syn: {longing},
           {yearning}, {hungriness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top