ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yawning

Y AO1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yawning-, *yawning*, yawn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yawning(adj) ซึ่งหาว, See also: ซึ่งอ้าปากกว้าง, Syn. open

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yawning; oscedo; oscitationการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yawningEvery time I looked at him, he was yawning.
yawningYou should have seen yourself, yawning all through the meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งาบๆ(adv) gapingly, See also: yawningly, Syn. พะงาบๆ, Example: ปลาอ้าปากงาบๆ อยู่ในกะละมังทั้งๆ ที่ถูกตัดไปแล้วครึ่งตัว, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)

CMU English Pronouncing Dictionary
YAWNING Y AO1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yawning (v) jˈɔːnɪŋ (y oo1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠伸(P);欠[あくび(P);けんしん(欠伸), akubi (P); kenshin ( akubi )] (n) (uk) yawn; yawning (and stretching); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yawning
   adj 1: gaping open as if threatening to engulf someone or
       something; "the yawning mine shaft"; "a yawning abyss"
   2: with the mouth wide open indicating boredom or sleepiness; "a
     yawning congregation"
   3: showing lack of attention or boredom; "the yawning
     congregation" [syn: {drowsy}, {oscitant}, {yawning(a)}]
   n 1: an involuntary intake of breath through a wide open mouth;
      usually triggered by fatigue or boredom; "he could not
      suppress a yawn"; "the yawning in the audience told him it
      was time to stop"; "he apologized for his oscitancy" [syn:
      {yawn}, {yawning}, {oscitance}, {oscitancy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top