ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yack

Y AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yack-, *yack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yack(sl) พูดมากน่าเบื่อ
yack(sl) คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ
yack(vi) พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดยืดยาวและไร้สาระ
yack(n) การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
yacky(sl) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง
yackety-yak(n) การคุยไม่หยุดและไร้สาระ, Syn. yak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yackety-yak(แยค'คีทีแยค') vi.,n. (การ) ซุบซิบ,คุยกัน (โดยเฉพาะที่ยืดยาวและไร้สาระ), See also: yack, yakety yak, yak, Syn. yackety

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it's just I don't want to yack on somebody.ไม่ครับ ผมแค่ไม่อยาก จะใช้มันแทงใครเท่านั้น 30 Days Without an Accident (2013)
They just yack and yack and yack until the people who are paying for it feel better.เขาแค่พูดๆ จนกว่าจะมีใครตอบสนอง เพื่อแค่รู้สึกดี Uh... Oh... Ah... (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
YACK Y AE1 K
YACKO Y AE1 K OW0
YACKEL Y AE1 K AH0 L
YACKLEY Y AE1 K L IY0
YACKTMAN Y AE1 K T M AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yack
   n 1: noisy talk [syn: {yak}, {yack}, {yakety-yak}, {chatter},
      {cackle}]
   v 1: talk incessantly and tiresomely [syn: {yack}, {jaw}, {yack
      away}, {rattle on}, {yap away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top