ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrongfulness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongfulness-, *wrongfulness*, wrongfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongfulness(n) ความไม่ถูกต้อง, See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegality, illicitness, unlawfulness, Ant. legality, lawfulness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungerechtigkeit {f}wrongfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrongfulness
   n 1: that which is contrary to the principles of justice or law;
      "he feels that you are in the wrong" [syn: {wrong},
      {wrongfulness}] [ant: {right}, {rightfulness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top