ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrongdoer

R AO1 NG D UW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongdoer-, *wrongdoer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongdoer(n) ผู้กระทำผิดศีลธรรม, See also: ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. evildoer, malefactor, sinner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner, miscreant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrongdoerผู้กระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้กระทำผิด[phū kratham phit] (n) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator  FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ผิด[phūphit] (n) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error  FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
WRONGDOER R AO1 NG D UW1 ER0
WRONGDOERS R AO1 NG D UW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrongdoer (n) rˈɒŋduːər (r o1 ng d uu @ r)
wrongdoers (n) rˈɒŋduːəz (r o1 ng d uu @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missetäter {m} | Missetäter {pl}wrongdoer | wrongdoers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wrongdoer
      n 1: a person who transgresses moral or civil law [syn:
           {wrongdoer}, {offender}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top