ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrathful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrathful-, *wrathful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrathful(adj) โกรธมาก, See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว, Syn. ireful, irate, wroth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrathful(รอธ'ฟูล,ราธ'ฟูล) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathfulness n. wrathfully adv., Syn. furious, angry

English-Thai: Nontri Dictionary
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[deūat] (v) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage  FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[deūatdān] (v) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath  FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ขึ้ง[kheung] (v) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious  FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขึ้งเคียด[kheungkhīet] (v) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate
พลุ่งพล่าน[phlung phlān] (v, exp) EN: burst out ; break out ; become/get angry ; be wrathful

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrathful (j) rˈɒθfəl (r o1 th f @ l)
wrathfully (a) rˈɒθfəliː (r o1 th f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrathful
   adj 1: vehemently incensed and condemnatory; "they trembled
       before the wrathful queen"; "but wroth as he was, a short
       struggle ended in reconciliation" [syn: {wrathful},
       {wroth}, {wrothful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top