ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worry about

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worry about-, *worry about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worry about(phrv) กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. trouble about

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worry aboutAs long as I know the money is safe, I will not worry about it.
worry aboutBecause she believed in God, she had nothing to worry about.
worry aboutDon't worry about giving a speech at the wedding; you can just wing it when you get there.
worry aboutDon't worry about it!
worry aboutDon't worry about it.
worry aboutDon't worry about making lots of sales.
worry aboutDon't worry about making mistakes.
worry aboutDon't worry about me.
worry aboutDon't worry about money so much.
worry aboutDon't worry about my dog.
worry aboutDon't worry about my dog. He won't do you any harm.
worry aboutDon't worry about others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกจิก(v) fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
คิดเล็กคิดน้อย(v) worry about trivialities, See also: sweat the small stuff, Syn. คิดจุกจิก, Example: แฟนเก่าฉันชอบคิดเล็กคิดน้อยจนฉันทนไม่ได้เลยเลิกคบไป, Thai Definition: คิดละเอียดถี่ถ้วนอย่างไม่ยอมเสียเปรียบให้ใคร
หวั่นใจ(v) worry about, See also: be anxious about, be concerned about, be preoccupied with, be apprehensive, Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ, Example: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วง[huang] (v) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about  FR: être concerné par ; s'en faire
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, ] worry about, #5,349 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くよくよ[kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P) [Add to Longdo]
やきもき[yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P) [Add to Longdo]
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about [Add to Longdo]
気にするな[きにするな, kinisuruna] (exp) Never mind!; Don't worry about it [Add to Longdo]
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of [Add to Longdo]
思い煩う;思いわずらう[おもいわずらう, omoiwazurau] (v5u,vi) to worry about; to be vexed [Add to Longdo]
心配ご無用;心配御無用[しんぱいごむよう, shinpaigomuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control [Add to Longdo]
心配無用[しんぱいむよう, shinpaimuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top