ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worry

W ER1 IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worry-, *worry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worry(vi) วิตกกังวล, See also: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ
worry(vt) ทำให้วิตกกังวล, See also: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้ห่วง, ทำให้เป็นทุกข์, Syn. agitate, disturb, upset, Ant. calm, comfort
worry(n) ความวิตกกังวล, See also: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์, Syn. anguish, anxiety, apprehension, Ant. calm, serenity, tranquillity
worry(n) สาเหตุของความวิตกกังวล, See also: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล
worry(n) ช่วงเวลาที่วิตกกังวล, See also: ช่วงที่มีความทุกข์
worry at(phrv) กัดฉีก, See also: ดึงทึ้ง
worry out(phrv) พยายามหาคำตอบของ
worrywart(n) คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ), Syn. worryguts
worry over(phrv) กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. worry about
worry about(phrv) กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. trouble about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.
worrywart(เวอ'รีเวิร์ท) n. ผู้ชอบกลัดกลุ้มใจเป็นนิสัยและมักเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่จำเป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
worry(vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ
worry(vt) รบกวน,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้เป็นห่วง,กัด,ฉีก,ลาก,ดึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worryAs long as I know the money is safe, I will not worry about it.
worryAs regards result, you don't have to worry.
worryAs regards the result, you need not worry so much.
worryBecause she believed in God, she had nothing to worry about.
worryBit of a worry with the way she dotes on her brother, isn't it?
worryDon't worry.
worryDon't worry about giving a speech at the wedding; you can just wing it when you get there.
worryDon't worry about it!
worryDon't worry about it.
worryDon't worry about making lots of sales.
worryDon't worry about making mistakes.
worryDon't worry about me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหนักใจ(adj) worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai Definition: เป็นที่ลำบากใจ
เก๊กซิม(v) worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, ปวดหัว, Ant. ดีใจ, สบายใจ, Example: เมื่อเตี่ยทราบข่าวว่าลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียน เตี่ยรู้สึกเก๊กซิมมากที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดี
ถือเป็นอารมณ์(v) take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai Definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
ปวดหัว(v) worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, กังวลใจ, ปั่นป่วน, วุ่นวายใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้เขาต้องปวดหัวมานานพอสมควร เพราะยังแก้ปัญหาไม่ได้สักที
ร้อนอกร้อนใจ(v) be anxious, See also: worry, be perturbed, be worried, Syn. ร้อนใจ, เดือดร้อน, กระวนกระวายใจ, เดือดเนื้อร้อนใจ, Example: เธอร้อนอกร้อนใจอยากจะให้เขากลับมา
วิตกกังวล(v) worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก, Example: คนไข้วิตกกังวลว่าตนคงเป็นโรคร้ายแรง เพราะแม้แต่หมอก็ยังหาอาการไม่พบ
ความห่วงใย(n) worry, See also: care, anxiety, concern, Syn. ความห่วง, ความกังวล, Example: แม่ทุกคนมีความห่วงใยในลูกของตนเสมอ, Thai Definition: การที่มีใจกังวลอยู่, การที่มีทุกข์กังวลอยู่
กลุ้มใจ(v) worry, See also: be depressed, distress, Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: ผมไม่กลุ้มใจเลย เพราะการทำงานอย่างนี้ต้องกระทบกระทั่งคนใหญ่คนโต, Thai Definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ
ห่วงใย(v) worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. กังวล, Ant. หมดห่วง, หายห่วง, Example: เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai Definition: มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่
ลำบากใจ(v) worry, See also: be depressed, distress, Ant. สบายใจ, Example: ตอนนี้เขาลำบากใจ ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับพ่อแม่, Thai Definition: ไม่สบายใจที่จะทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเถอะ[chang thoe] (x) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind  FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ห่วง[huang] (v) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about  FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหน้าห่วงหลัง[huang nā huang lang] (v, exp) EN: worry
ห่วงใย[huangyai] (v) EN: worry ; feel anxious about ; concern about  FR: se préoccuper ; se soucier
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[kangwonjai] (v) EN: worry ; feel anxious ; be concerned  FR: être anxieux ; être inquiet
เก๊กซิม[keksim] (v) EN: worry ; be anxious
ความห่วงใย[khwām huangyai] (n) EN: worry ; care ; anxiety ; concern  FR: souci [m] ; préoccupation [f]
ความกังวล[khwām kangwon] (n) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern  FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WORRY W ER1 IY0
WORRYING W ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worry (v) wˈʌriː (w uh1 r ii)
worrying (v) wˈʌrɪɪŋ (w uh1 r i i ng)
worryingly (a) wˈʌrɪɪŋliː (w uh1 r i i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, ] worry about, #5,349 [Add to Longdo]
着急[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, / ] worry; feel anxious, #5,791 [Add to Longdo]
使烦恼[shǐ fán nǎo, ㄕˇ ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 使 / 使] worry [Add to Longdo]
忧灼[yōu zhuó, ㄧㄡ ㄓㄨㄛˊ, / ] worrying [Add to Longdo]
提心[tí xīn, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] worry [Add to Longdo]
担懮[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] worry; anxiety [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorge {f} | Sorgen {pl} | Sorge haben, dass ...worry | worries | to be worried that ... [Add to Longdo]
Sorgenfalte {f}worry line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
くよくよ[kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P) [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
やきもき[yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
意に介する[いにかいする, inikaisuru] (exp,vs-s) (usu. takes the negative form 意に介さない) to mind; to care; to worry [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worry
   n 1: something or someone that causes anxiety; a source of
      unhappiness; "New York traffic is a constant concern";
      "it's a major worry" [syn: {concern}, {worry}, {headache},
      {vexation}]
   2: a strong feeling of anxiety; "his worry over the prospect of
     being fired"; "it is not work but worry that kills"; "he
     wanted to die and end his troubles" [syn: {worry}, {trouble}]
   v 1: be worried, concerned, anxious, troubled, or uneasy; "I
      worry about my job"
   2: be concerned with; "I worry about my grades" [syn: {worry},
     {care}]
   3: disturb the peace of mind of; afflict with mental agitation
     or distress; "I cannot sleep--my daughter's health is
     worrying me" [syn: {worry}, {vex}] [ant: {assure},
     {reassure}]
   4: be on the mind of; "I worry about the second Germanic
     consonant shift" [syn: {concern}, {interest}, {occupy},
     {worry}]
   5: lacerate by biting; "the dog worried his bone"
   6: touch or rub constantly; "The old man worried his beads"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top