ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worrisome

W ER1 IY0 S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worrisome-, *worrisome*
Possible hiragana form: をっりそめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worrisome(adj) ซึ่งน่าวิตก, See also: ซึ่งน่ากลุ้มใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหนักใจ(adj) worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai Definition: เป็นที่ลำบากใจ
น่าวิตก(adj) worrisome, See also: anxious, apprehensive, Syn. น่าเป็นห่วง, น่าเป็นกังวล, Ant. สบายใจ, ไร้กังวล, Example: หมอบอกว่า แม่ของเขายังอยู่ในอาการน่าวิตก, Thai Definition: ที่น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเป็นห่วง[nā pen huang] (adj) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome  FR: inquiétant ; préoccupant

CMU English Pronouncing Dictionary
WORRISOME W ER1 IY0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worrisome (j) wˈʌrɪsəm (w uh1 r i s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しんどい[shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
特定疾患[とくていしっかん, tokuteishikkan] (n) diseases specified by the Japanese government as being worrisome, having no known treatment and of unknown causes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worrisome
   adj 1: not reassuring; tending to cause anxiety [syn:
       {unreassuring}, {worrisome}] [ant: {reassuring}]
   2: causing distress or worry or anxiety; "distressing (or
     disturbing) news"; "lived in heroic if something distressful
     isolation"; "a disturbing amount of crime"; "a revelation
     that was most perturbing"; "a new and troubling thought"; "in
     a particularly worrisome predicament"; "a worrying
     situation"; "a worrying time" [syn: {distressing},
     {distressful}, {disturbing}, {perturbing}, {troubling},
     {worrisome}, {worrying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top