ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worldwide

W ER1 L D W AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worldwide-, *worldwide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worldwide(adj) ทั่วโลก, See also: แพร่หลายทั่วโลก, Syn. global, universal

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
worldwide slump in prices(phrase) ราคาสินค้าตกต่ำไปทั่วโลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
22 stations worldwide now confirm the signal.22 สถานีทั่วโลก Contact (1997)
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย Contact (1997)
Isabella's dreams of worldwide glory would melt away in Toninho's irresistible embrace.แต่ฝันของอิซาเบลล่าละลายไปหมดแล้ว จากอ้อมกอดโทนินโย่ที่สุดจะต้านทานไหว Woman on Top (2000)
John Connor is leader of the Worldwide Resistance and last hope of humankind.จอห์น คอนเนอร์เป็นผู้นำของหน่วยต่อต้าน และเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Century City and Lieberman Research Worldwide conducted a study on nagging.เซ็นจูรีซิตี และลีเบอร์มันรีเสิร์ชเวิลด์ไวด์ ทำการวิจัยเรื่องการเซ้าซี้ของเด็ก The Corporation (2003)
Shrek and Donkey on another worldwide adventure.ชเร็ค และ ลา กับการผจญภัยไปในโลกกว้าง Shrek 2 (2004)
Now, on top of everything else, Peggy Braden has given you worldwide buying power?ตอนนี้ที่เหนือนกว่าอะไรทั้งหมดก็คือ เป็กกี้ให้อำนาจเธอในการใช้จ่ายทั้งหมด Just My Luck (2006)
On a worldwide basis, the annual average temperature is about 58 degrees Fahrenheit.โดยพื้นฐาน อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของโลก คือประมาณ 58 องศาฟาเรนไฮท์ An Inconvenient Truth (2006)
If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet.ถ้ามันเกิดขึ้น ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้น 20 ฟุต An Inconvenient Truth (2006)
This worldwide peace summit and conference of dignitaries... may very well forge our future.การสัมมนาสันติภาพโลกและการประชุมของผู้นำระดับสูง... ...จะสร้างอนาคตที่ดีของพวกเรา Appleseed Ex Machina (2007)
Our bases worldwide are, as of now, at DEFCON Delta, our highest readiness level.ล่าสุดฐานทัพของเราทั่วโลก \ เตรียมพร้อมในระดับเดลต้า พร้อมรบระดับสูงสุด Transformers (2007)
This is worldwide news.นี่คือข่าวสั้นทันโลก Self Made Man (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worldwideAccess to worldwide communication industry resources.
worldwideA worldwide plague of theft emptied museums.
worldwideDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
worldwideDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
worldwideFrom a humble background, John achieved worldwide fame.
worldwideSuppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?
worldwideThe architect achieved worldwide fame.
worldwideThe government's actions were condemned worldwide.
worldwideTolstoy achieved worldwide fame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่วโลก(n) worldwide, See also: all over the world, Example: เรามีพยากรณ์อากาศทั้งเมืองไทย และทั่วโลก, Thai Definition: หมดทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก
ทั้งโลก(adj) worldwide, See also: all over the world, throughout the world, global, Example: คนทั้งโลกกำลังต่อต้านโรคเอดส์, Thai Definition: หมดทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก

CMU English Pronouncing Dictionary
WORLDWIDE W ER1 L D W AY1 D
WORLDWIDE'S W ER1 L D W AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worldwide (j) wˈɜːʳldwaɪd (w @@1 l d w ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world, #2,503 [Add to Longdo]
绿党[lǜ dǎng, ㄌㄩˋ ㄉㄤˇ, 绿 / ] worldwide green parties, #62,909 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Welterfolg {m}worldwide success [Add to Longdo]
weltweite Einführung {f} vonworldwide launch of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティラピア;テラピア[teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat [Add to Longdo]
ワールドワイド[wa-rudowaido] (adj-na) worldwide [Add to Longdo]
世界恐慌[せかいきょうこう, sekaikyoukou] (n) (See 世界大恐慌) worldwide financial crisis; global depression [Add to Longdo]
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n,adj-no) worldwide; common to the whole world; universal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワールドワイド[わーるどわいど, wa-rudowaido] worldwide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worldwide
   adj 1: spanning or extending throughout the entire world;
       "worldwide distribution"; "a worldwide epidemic" [syn:
       {worldwide}, {world-wide}]
   2: involving the entire earth; not limited or provincial in
     scope; "global war"; "global monetary policy"; "neither
     national nor continental but planetary"; "a world crisis";
     "of worldwide significance" [syn: {global}, {planetary},
     {world(a)}, {worldwide}, {world-wide}]
   3: of worldwide scope or applicability; "an issue of
     cosmopolitan import"; "the shrewdest political and ecumenical
     comment of our time"- Christopher Morley; "universal
     experience" [syn: {cosmopolitan}, {ecumenical},
     {oecumenical}, {general}, {universal}, {worldwide}, {world-
     wide}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top