ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

work at

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work at-, *work at*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work at(phrv) ทำงานที่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're as bad as your sister, coming home from work at all hours and colours.จากการทำงานที่ทุกเวลาและทุกสี ในตอนท้ายของส่วนที่สอง Help! (1965)
You people that work at night scare me.พวกที่ชอบทำงานกลางคืนมักทำให้ฉันหวาดระแวงเสมอ Mannequin (1987)
Yes, that's right. I work at the Verne vineyard.ใช่ที่เหมาะสม ทำงาน l ที่ไร่องุ่นเวิร์น Bloodsport (1988)
I work at the post office.ผมทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์ A Short Film About Love (1988)
My father, who was Irish, was sent to work at the age of 11.พ่อผม เป็นคนไอริช ทำงานตั้งแต่ 11 ขวบ Goodfellas (1990)
We work at Colosimo's together.เราทำงานด้วยกันที่ โคโลสิโม่. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I used to work at the hydroelectric station in Roznow--...เคยเป็นวิศวกรโรงไฟฟ้า Schindler's List (1993)
There's dirty work at the crossroads.งานนี้มีลับลมคมใน ผมเพิ่งคุยกับมอร์แกน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
My name is Dimitri. I used to work at the palace.กระหม่อมชื่อ ดิมิทรี เคยทำงานในราชวัง Anastasia (1997)
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Contact (1997)
Why did you work at the most prestigious technical college in the whole fuckin' world?ทำไมเธอถึงเลือกมาเป็นภารโรง ที่วิทยาลัยที่มีเกียรติที่สุดในโลก Good Will Hunting (1997)
Do you realize that I work at home?รู้ไหมว่าผมทำงานที่บ้าน As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
work atFinish the work at one push.
work atFor the time being I want to work at that bookstore.
work atHe completed his work at the expense of his health.
work atHe finished the work at the expense of his health.
work atHe usually goes to work at 8 a.m.
work atHe was determined to finish the work at any cost.
work atI can't work at all with all these useless calls coming in.
work atI'd like to work at the cafeteria.
work atI go to my work at eight forty as a rule.
work atI got through with work at six o'clock.
work atI report to work at 9 o'clock every morning.
work atI told her to do that work at once.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักกลางวัน[phak klāngwan] (v, exp) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon
ทำงานที่บ้าน[thamngān thī bān] (v, exp) EN: work at home  FR: travailler à la maison

Japanese-English: EDICT Dictionary
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school) [Add to Longdo]
巻柱[まきばしら, makibashira] (n) gold-covered woodwork at a temple in Hiraizumi [Add to Longdo]
業とする[ぎょうとする, gyoutosuru] (exp,vs-i) to work at a profession; to pursue a vocation [Add to Longdo]
社務[しゃむ, shamu] (n) company business; clerical work at a shrine [Add to Longdo]
手が離せない[てがはなせない, tegahanasenai] (exp) having to continue doing the work at hand; right in the middle of something [Add to Longdo]
食い荒らす;食い荒す[くいあらす, kuiarasu] (v5s,vt) (1) to devour; to wolf down; (2) to eat some of everything; (3) to work at various things [Add to Longdo]
退出[たいしゅつ, taishutsu] (n,vs) leaving (e.g. work at end of day); withdrawal (e.g. from a noble's or superior's presence); exit (e.g. from a market) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 work at
   v 1: to exert effort in order to do, make, or perform something;
      "the child worked at the multiplication table until she had
      it down cold" [syn: {work at}, {work on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top