ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wordplay

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wordplay-, *wordplay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wordplay(n) การเล่นคำ, See also: การเล่นลิ้น, การเล่นสำนวน, Syn. paronomasia, pun

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบี่กระบอง[krabīkrabøng] (n) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art  FR: krabi krabong [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
太刀捌き[たちさばき, tachisabaki] (n) swordplay; swordsmanship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wordplay
   n 1: a humorous play on words; "I do it for the pun of it"; "his
      constant punning irritated her" [syn: {pun}, {punning},
      {wordplay}, {paronomasia}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top