ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wolf

W UH1 L F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wolf-, *wolf*
English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wolf(n) สุนัขป่า, See also: หมาป่า
wolf(n) ขนของหมาป่า
wolf(n) คนละโมบและโหดร้าย
wolf(n) ผู้ชายเจ้าชู้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสือผู้หญิง, Syn. playboy
wolf(vt) สวาปาม, See also: กินอย่างตะกละตะกลาม, Syn. devour, gobble, guzzle, wolf down
wolfish(adj) เหมือนหรือคล้ายสุนัขป่า, See also: คล้ายหมาป่า, Syn. lupine
wolfram(n) แร่วุลแฟรม (คำโบราณ), See also: ทังสเตน, Syn. tungsten, wolframite
wolffish(n) ปลาขนาดใหญ่จำพวก Anarhichas, See also: อยู่ในแถบแอตแลนติกตอนเหนือ
wolf down(phrv) กินอย่างตะกละ, See also: กินอย่างกระหาย
wolfberry(n) ไม้พุ่มแถบอเมริกาเหนือที่มีผลสีขาว, See also: ชื่อละตินคือ Symphoricarpos occidentalis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend, savage
wolfhound(วูลฟฺ'เฮานดฺ) n. สุนัขขนาดใหญ่ที่ใช้ล่าสุนัขป่า
wolfish(วูล'ฟิช) adj. คล้ายสุนัข,มีลักษณะของสุนัขป่า, See also: wolfishly adv. wolfish
wolfram(วูล'เฟริม) n. ทังสเตน,=wolframite
wolframite(วูล'ฟระไมทฺ) n. แร่ทังสเตน, Syn. wolfram
wolframium(วูฟเฟรฺ'เมียม) n. ทังสเตน
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
prairie wolfn. =coyote
sea wolfปลาทะเลขนาดใหญ่,โจรสลัด
werewolf(เวียร'วูลฟ) n. มนุษย์ที่ได้เปลี่ยนเป็นหมาป่า,มนุษย์หมาป่า pl. werewolves

English-Thai: Nontri Dictionary
wolf(n) หมาป่า
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า,ดุร้าย,ตะกละ,สวาปาม
werewolf(n) มนุษย์หมาป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wolframiteวุลแฟรไมต์, Example: แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wolfgang[Thai] (name) Name

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wolfAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
wolfCritics are just crying wolf about protectionism.
wolfHave you ever seen a wolf?
wolfHe is as lean as a wolf.
wolfHe is a wolf in sheep's clothing.
wolfHe sets the wolf to guard the sheep.
wolfHe's just crying wolf again.
wolfI heard a wolf crying.
wolfJohn is as lean as a wolf.
wolfJust because I'm a wolf, everyone thinks I'm the bad guy.
wolf"Now that I think of it, where's Tanimoto?" "Playing the lone wolf, as always."
wolfOne day she met a wolf in the woods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนัขป่า(n) wolf, Syn. หมาป่า, Example: ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นมักจะได้ยินเสียงของสุนัขป่าร้องโหยหวนมาจากหุบเขา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ เช่น น้ำตาลเทา เทาปนแดง ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง กินเนื้อสัตว์
หมาป่า(n) wolf, Syn. สุนัขป่า, Example: สัตว์ที่เป็นอาหารที่หมาป่าชอบ มักถูกหมาป่ากัดกินบ่อยกว่าสัตว์อื่น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะซวก[kasūak] (v) EN: wolf down ; scarfe down
ขม้ำ[khamam] (v) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up  FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
หมาป่า[māpā] (n) EN: wolf  FR: loup [m]
งูปล้องฉนวนลายเหลือง[ngū plǿngchanūan lāi leūang] (n, exp) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake
งูปล้องฉนวนหลังเหลือง[ngū plǿngchanūan lang leūang] (n, exp) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake
งูปล้องฉนวนลาว[ngū plǿngchanūan lāo] (n, exp) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake
งูปล้องอ้อย[ngū plǿng-øi] (n, exp) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake
ผำ[pham] (n) EN: Wolffia globosa ; Fresh water Alga ; Swamp Algae
สุนัขป่า[sunak pā] (n) EN: wolf  FR: loup [m]
สุนัขป่าตัวผู้[sunak pā tūaphū] (n, exp) EN: dog wolf

CMU English Pronouncing Dictionary
WOLF W UH1 L F
WOLFF W UH1 L F
WOLFE W UH1 L F
WOLFER W UH1 L F ER0
WOLF'S W UH1 L F S
WOLFMAN W UH1 L F M AH0 N
WOLFSON W UH1 L F S AH0 N
WOLFING W UH1 L F IH2 NG
WOLFERT W UH1 L F ER0 T
WOLFLEY W UH1 L F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wolf (v) wˈulf (w u1 l f)
wolfs (v) wˈulfs (w u1 l f s)
wolfed (v) wˈulft (w u1 l f t)
wolfing (v) wˈulfɪŋ (w u1 l f i ng)
wolfish (j) wˈulfɪʃ (w u1 l f i sh)
wolfram (n) wˈulfrəm (w u1 l f r @ m)
wolf-cub (n) wˈulf-kʌb (w u1 l f - k uh b)
wolf-cubs (n) wˈulf-kʌbz (w u1 l f - k uh b z)
wolfhound (n) wˈulfhaund (w u1 l f h au n d)
wolfhounds (n) wˈulfhaundz (w u1 l f h au n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[láng, ㄌㄤˊ, ] wolf, #2,753 [Add to Longdo]
枸杞[gǒu qǐ, ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ, ] wolfberry shrub (Lycium chinense), #13,872 [Add to Longdo]
莫扎特[Mò zhā tè, ㄇㄛˋ ㄓㄚ ㄊㄜˋ, ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer, #28,393 [Add to Longdo]
狼狗[láng gǒu, ㄌㄤˊ ㄍㄡˇ, ] wolfdog, #39,009 [Add to Longdo]
沃尔夫斯堡[Wò ěr fū sī bǎo, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Wolfsburg, #51,243 [Add to Longdo]
沃尔夫[Wò ěr fū, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] Wolf, Woolf (name), #66,913 [Add to Longdo]
沃尔芬森[Wò ěr fēn sēn, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄣ ㄙㄣ, / ] Wolfson, Wulfsohn etc (name), #101,880 [Add to Longdo]
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, ] wolf child; human child raised by wolves (in legends), #134,536 [Add to Longdo]
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, / ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特 [Add to Longdo]
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, ] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Zwölf(n) |die, pl. Zwölfen| หมายเลขสิบสอง
zwölf(adj) สิบสอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wolfshunger {m}wolfish appetite [Add to Longdo]
Wolfsmilch {f}spurge [Add to Longdo]
Wolfbarsch {m}; Seebarsch {m}; Barsch {m} [zool.]bass; seabass [Add to Longdo]
Wolf {m} [zool.] | Wölfe {pl}wolf | wolves [Add to Longdo]
Wolfsbarsch {m} [zool.]European seabass [Add to Longdo]
Wolfshund {m} [zool.]alsatian dog [Add to Longdo]
Wolfram {n} [chem.]tungsten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイリッシュウルフハウンド[airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ウェアウルフ;ワーウルフ[ueaurufu ; wa-urufu] (n) werewolf [Add to Longdo]
ウルフ(P);ウォルフ[urufu (P); uorufu] (n) wolf; (P) [Add to Longdo]
ウルフハウンド[urufuhaundo] (n) wolfhound [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
タスマニア狼[タスマニアおおかみ, tasumania ookami] (n) Tasmanian wolf [Add to Longdo]
ダイアウルフ;ダイア・ウルフ[daiaurufu ; daia . urufu] (n) dire wolf (extinct, Canis dirus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wolf
   n 1: any of various predatory carnivorous canine mammals of
      North America and Eurasia that usually hunt in packs
   2: Austrian composer (1860-1903) [syn: {Wolf}, {Hugo Wolf}]
   3: German classical scholar who claimed that the Iliad and
     Odyssey were composed by several authors (1759-1824) [syn:
     {Wolf}, {Friedrich August Wolf}]
   4: a man who is aggressive in making amorous advances to women
     [syn: {wolf}, {woman chaser}, {skirt chaser}, {masher}]
   5: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
     {brute}, {wildcat}]
   v 1: eat hastily; "The teenager wolfed down the pizza" [syn:
      {wolf}, {wolf down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top