ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

witticism

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witticism-, *witticism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witticism(n) คำคม, See also: คำพูดหลักแหลม, คำพูดขบขัน, Syn. jest, joke, humour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
witticism(วิท'ทิซิสซึม) n. คำคม,คำพูดที่หลักแหลม,คำเล่นลิ้น,คำพูดตลก,คำพูดหยอกล้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
witticism(n) คำคม,คำเล่นลิ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำคม(n) epigram, See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying, Example: ผมช่วยคิดคำคมเด็ดๆ ไปเชียร์ผู้นำของเขา, Count Unit: คำ, Thai Definition: ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องตลก[reūang talok] (n, exp) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism  FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witticism (n) wˈɪtɪsɪzəm (w i1 t i s i z @ m)
witticisms (n) wˈɪtɪsɪzəmz (w i1 t i s i z @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯け[おどけ, odoke] (n) (uk) joke; witticism; pleasantry; attempt at humour; attempt at humor [Add to Longdo]
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na,n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 witticism
   n 1: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity
      has the power to evoke laughter [syn: {wit}, {humor},
      {humour}, {witticism}, {wittiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top