ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wisecrack

W AY1 Z K R AE2 K   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wisecrack-, *wisecrack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wisecrack[N] คำคม, See also: คำพูดหยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. crack, jest, joke, wit
wisecrack[N] คำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)
wisecrack[VI] พูดคำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wisecrack(ไวซ'แครค) n. คำพูดที่ฉลาด,คำคม,คำเล่นลิ้น vt.,vi. พูดคำคม,พูดคำเล่นลิ้น, See also: wisecracker n., Syn. joke,witticism

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe we could live without the wisecracks?เราไม่แดกดันกันไม่ได้เหรอ As Good as It Gets (1997)
No more wisecracks about the way I look.ฉันว่า ฉันรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่. Fantastic Four (2005)
Then you had to go and ruin the mood. If I were you, I'd drop the wisecracks and start acting scared.If I were you,I'd drop the wisecracks and start acting scared. Bedtime Stories (2007)
No more wisecracks. No Susie Q's.เลิกประชดประชัน ไม่มี ซูซี่ คิว A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Stark, so help me God, if you make one more wisecrack...สตาร์ค พระเจ้าช่วย ถ้านายพูดไอ้ประโยคแบบนั้นอีก... The Avengers (2012)
All you need now is a suit and a nickname... like Wade the Wisecracker... or Scaredevil, Mr. Neverdie.ตอนนี้แกต้องหาชุดกับฉายาฮีโร่ อย่าง... เวด ยอดมนุษย์ฮาแตก Deadpool (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีฝีปาก[V] equivocate, See also: wisecrack, quibble, bicker, Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน, Example: พวกนี้ตีฝีปากว่าเขาทำเพื่อความรู้ ซึ่งผมมักจะไม่เชื่อมากนัก, Thai definition: อวดแสดงคารม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องตลก[n. exp.] (reūang talok) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism   FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WISECRACK    W AY1 Z K R AE2 K
WISECRACKS    W AY1 Z K R AE2 K S
WISECRACKING    W AY1 Z K R AE2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wisecrack    (v) wˈaɪzkræk (w ai1 z k r a k)
wisecracks    (v) wˈaɪzkræks (w ai1 z k r a k s)
wisecracked    (v) wˈaɪzkrækt (w ai1 z k r a k t)
wisecracking    (v) wˈaɪzkrækɪŋ (w ai1 z k r a k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寸言[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wisecrack
      n 1: witty remark [syn: {wisecrack}, {crack}, {sally}, {quip}]
      v 1: make a comment, usually ironic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top