ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wine

W AY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wine-, *wine*
English-Thai: Longdo Dictionary
Swine influenza(n, name) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, Syn. Swine flu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wine(n) เหล้าไวน์, See also: ไวน์, เหล้าองุ่น
wine(n) สีไวน์, See also: สีแดงปนม่วงเข้ม
winery(n) โรงกลั่นเหล้าองุ่น, See also: สถานที่ทำเหล้าองุ่น
wineskin(n) ถุงใส่เหล้าองุ่นที่ทำด้วยหนังแกะหรือหนังแพะ
wineglass(n) แก้วสำหรับดื่มไวน์, See also: เป็นถ้วยแก้วกลมและมีก้านหรือขาสำหรับถือหรือจับด้านล่าง
winepress(n) เครื่องบีบน้ำองุ่น, See also: เครื่องคั้นน้ำจากองุ่นเพื่อทำไวน์
winebibber(n) คนที่ดื่มเหล้าองุ่นมากเกินไป
winegrower(n) ผู้ที่ปลูกองุ่นและผลิตเหล้าองุ่น
wine cellar(n) ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่นหรือเหล้าไวน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wine(ไวน์) n. เหล้าองุ่น,น้ำองุ่น,สีแดงเข้มของเหล้าองุ่นแดง,สิ่งที่ทำให้เมา,งานเลี้ยงเหล้าหลังอาหาร, -Phr. (new wine in old bottles เหล้าใหม่ในขวดเก่า สิ่งใหม่ในรูปแบบเก่า), See also: winish adj.
wine cellarn. ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่น,เหล้าองุ่นที่เก็บไว้
wineglass(ไวนฺ'กลาส -แกลส) n. แก้วเหล้า,ถ้วยเหล้า
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
winery(ไว'เนอะรี) n. กิจการทำเหล้าองุ่น,โรงกลั่นเหล้าองุ่น pl. wineries
wineshop(ไวน์'ชอพ) n. ร้านเหล้า
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., See also: entwinement n., Syn. twist
showiness(โช'วินิส) n. ลักษณะชอบแสดง,การโอ้อวด,ความขี้โอ่
swine(สไวนฺ) n. หมู,หมูบ้าน,คนสารเลว,คนตะกละและคนหยาบคาย,คนที่น่าดูถูกเหยียดหยาม pl. swine, Syn. hog, pig, wretch

English-Thai: Nontri Dictionary
wine(n) เหล้าองุ่น
winery(n) โรงทำเหล้าองุ่น
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
intertwine(vi) พันกัน,ร้อยเข้าด้วยกัน,สานกัน
showiness(n) ความหรูหรา,ความสะดุดตา,ความฉูดฉาด
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
swineherd(n) คนเลี้ยงหมู
twine(n) เชือก,ลวด,การร้อยมาลัย,การถักปม,การฟั่นเป็นเกลียว
twine(vt) ม้วน,ฟั่น,พัน,ขด,ถัก,ร้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wineไวน์ [TU Subject Heading]
Wine and wine makingไวน์และการผลิต [TU Subject Heading]
Wine districtsเขตผลิตไวน์ [TU Subject Heading]
Wine industryอุตสาหกรรมไวน์ [TU Subject Heading]
Wine labelsฉลากไวน์ [TU Subject Heading]
Wine serviceการบริการไวน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wineAdulterate wine with water.
wineA meal without wine is like a day without sunshine.
wineAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
wineA new tax was imposed on wine.
wineCould I have a glass of white wine?
wineDo not put new wine into old bottles.
wineDo you like French wines?
wineEveryone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much.
wineFish and red wine don't go together.
wineFlowing more freely than wine.
wineFrance can't be matched for good wine.
wineGive me a bottle of wine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้วไวน์(n) wine glass
ไวน์(n) wine, Syn. เหล้าองุ่น, Count Unit: ขวด
ไวน์(n) wine, Example: สมัยนี้ไม่มีนักธุรกิจนักการเมืองที่กล้างัดไวน์ขวดละเป็นหมื่นๆ มาเลี้ยงนักข่าวแล้ว, Count Unit: แก้ว, ขวด, Thai Definition: เหล้าต่างประเทศ ทำจากผลองุ่น
เหล้าไวน์(n) wine, Syn. ไวน์, Example: อาหารมื้อนี้มีซุปมะเขือเทศ ปลาทอด ขนมปังฝรั่งเศสและตบท้ายด้วยเหล้าไวน์, Count Unit: แก้ว, ขวด, Thai Definition: เหล้าที่หมักจากผลไม้
วารุณี(n) liquor, See also: wine, strong drink, Syn. เหล้า, ของมึนเมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัชชะ(n) liquor, See also: wine, strong drink, alcohol, Syn. น้ำเมา, ของเมา, ของมึนเมา, Example: ศีลข้อห้าว่าด้วยการละเว้นการเสพมัชชะหรือน้ำเมา, Notes: (บาลี)
เหล้าองุ่น(n) wine, Syn. เหล้าไวน์, ไวน์, Example: คุณลุงชอบจิบเหล้าองุ่นก่อนกินอาหารค่ำทุกคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องุ่นทำเหล้า[a-ngun tham lao] (n, exp) EN: wine grapes  FR: vigne [f]
จิบเหล้า[jip lao] (v, exp) EN: take a sip of wine
กะแช่[kachaē] (n, exp) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor  FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
แก้วไวน์[kaēo wāi] (n, exp) EN: wine glass  FR: verre à vin [m]
กับแกล้ม[kapklaēm] (n) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine  FR: plats accompagnant les alcools
ไข้หวัดหมู[khaiwat mū] (n, exp) EN: swine flu ; swine influenza  FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร[khaiwat yai (nai) sukøn] (n, exp) EN: swine influenza  FR: grippe porcine [f]
ขี้เมา[khīmao = khīmāo] (n) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber  FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
ขดงอ[khot-ngø] (n) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist
เครือเถา[khreūathao] (n) EN: design of intertwined sprays

CMU English Pronouncing Dictionary
WINE W AY1 N
WINER W AY1 N ER0
WINED W AY1 N D
WINEY W AY1 N IY0
WINES W AY1 N Z
WINEMA W IH1 N IH0 M AH0
WINE'S W AY1 N Z
WINERY W AY1 N ER0 IY0
WINEMAN W AY1 N M AH0 N
WINEGAR W IH1 N IH0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wine (v) wˈaɪn (w ai1 n)
wined (v) wˈaɪnd (w ai1 n d)
wines (v) wˈaɪnz (w ai1 n z)
wineskin (n) wˈaɪnskɪn (w ai1 n s k i n)
wineglass (n) wˈaɪn-glaːs (w ai1 n - g l aa s)
winepress (n) wˈaɪnprɛs (w ai1 n p r e s)
wineskins (n) wˈaɪnskɪnz (w ai1 n s k i n z)
wineglasses (n) wˈaɪn-glaːsɪz (w ai1 n - g l aa s i z)
winepresses (n) wˈaɪnprɛsɪz (w ai1 n p r e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] wine; liquor; spirits; alcoholic beverage, #1,049 [Add to Longdo]
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, ] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant, #1,985 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] wine shop sign, #12,599 [Add to Longdo]
酒杯[jiǔ bēi, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄟ, ] wine cup, #14,798 [Add to Longdo]
酒厂[jiǔ chǎng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] wine factory; distillery, #26,549 [Add to Longdo]
老酒[lǎo jiǔ, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] wine, esp. Shaoxing wine, #34,926 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] wine container, #35,495 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, ] wine or liquor with sediment, #42,917 [Add to Longdo]
酒肆[jiǔ sì, ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ, ] wine shop; liquor store; bottle shop; bar; pub, #62,960 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, / ] wine-preserved pomfret, #87,234 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kelterei {f}wine press house [Add to Longdo]
Kellerei {f}wine cellars [Add to Longdo]
Wein {m} (Getränk) | Wein vom Fass | lieblicher Wein | offener Wein | verfälschter Wein | bei einem Glas Wein | dem Wein tüchtig zusprechenwine | wine from the wood | sweet wine | wine by the carafe; wine by the glass | adulterated wine | over a glass of wine | to do justice to the wine [Add to Longdo]
Weinessig {m}wine vinegar [Add to Longdo]
Weinfass {n} | Weinfässer {pl}wine cask | wine casks [Add to Longdo]
Weinflasche {f} | Weinflaschen {pl}wine bottle | wine bottles [Add to Longdo]
Weinglas {n} | Weingläser {pl}wine glas | wine glasses [Add to Longdo]
Weinhändler {m} | Weinhändler {pl}wine merchant | wine merchants [Add to Longdo]
Weinhandlung {f} | Weinhandlungen {pl}wine store | wine stores [Add to Longdo]
Weinjahr {n} | Weinjahre {pl}wine year | wine years [Add to Longdo]
Weinkarte {f} | Weinkarten {pl}wine list | wine lists [Add to Longdo]
Weinkeller {m}wine cellar [Add to Longdo]
Weinkellerei {f}; Kellerei {f}wine producer [Add to Longdo]
Weinlokal {n}; Weinstube {f}wine bar [Add to Longdo]
Weinstube {f} | Weinstuben {pl}wine tavern | wine taverns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
びわ酒;枇杷酒[びわしゅ, biwashu] (n) loquat wine [Add to Longdo]
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
アラック;アラキ[arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut [Add to Longdo]
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety) [Add to Longdo]
カベルネ・フラン;カベルネフラン[kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety) [Add to Longdo]
キャンティ[kyantei] (n) Chianti (wine) (ita [Add to Longdo]
グラスワイン[gurasuwain] (n) glass of wine (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wine
   n 1: fermented juice (of grapes especially) [syn: {wine},
      {vino}]
   2: a red as dark as red wine [syn: {wine}, {wine-colored},
     {wine-coloured}]
   v 1: drink wine
   2: treat to wine; "Our relatives in Italy wined and dined us for
     a week"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top