ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

window dressing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -window dressing-, *window dressing*, window dress
English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
window dressing(n) การตกแต่งกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
window dressingThe claim of community involvement is just window dressing; City Hall will do what it wants to anyhow.
window dressingThe reduced price of luxury goods is just window dressing to make the new consumption tax look better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผักชีโรยหน้า(n) window dressing, See also: gilding, Example: บางโรงเรียนเวลามีคนมาตรวจก็จะปรับปรุงโรงเรียนแบบผักชีโรยหน้าเพื่อหวังรางวัลโรงเรียนดีเด่น, Thai Definition: การทําความดีเพียงผิวเผิน, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกแต่งงบการเงิน[kān toktaeng ngop kānngoen] (n, exp) EN: window dressing

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインドードレッシング;ウィンドードレッシング[uindo-doresshingu ; uindo-doresshingu] (n) window dressing [Add to Longdo]
御飾り;お飾り[おかざり, okazari] (n) decorations; offerings; mere window dressing [Add to Longdo]
粉飾決算[ふんしょくけっさん, funshokukessan] (n) window dressing settlement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 window dressing
   n 1: a showy misrepresentation intended to conceal something
      unpleasant [syn: {facade}, {window dressing}]
   2: the decoration of shop windows

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top