ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wieder

W IY1 D ER0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wieder-, *wieder*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี

CMU English Pronouncing Dictionary
WIEDER    W IY1 D ER0
WIEDERHOLD    W IY1 D ER0 HH OW0 L D
WIEDERHOLT    W IY1 D ER0 HH OW0 L T
WIEDERKEHR    W IY1 D ER0 K IH0 R
WIEDERAUFBAU    W IY2 D ER0 AO1 F B AW0

German-Thai: Longdo Dictionary
wiederเอาอีก, อีกครั้ง
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
Auf Wiedersehen!(phrase) ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ (โดยมาก ใช้กล่าวลากับคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรือตามร้านค้า), See also: S. Tschüß!,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiedereingliederung {f}reintegration [Add to Longdo]
Wiederanlauf {m}restart [Add to Longdo]
Wiederanlauf {m}warm restart [Add to Longdo]
Wiederanlauf {m} im Fehlerfallerror recovery [Add to Longdo]
Wiederanlaufsequenz {f} im Fehlerfallerror recovery sequence [Add to Longdo]
Wiederannäherung {f} | Wiederannäherungen {pl}rapprochement | rapprochements [Add to Longdo]
Wiederansiedlung {f} (von)return (of) [Add to Longdo]
Wiederaufarbeitung {f} | nukleare Wiederaufarbeitung {f}reprocessing | nuclear reprocessing [Add to Longdo]
Wiederaufbau {m}reconstruction [Add to Longdo]
Wiederauffinden {n}retrieval [Add to Longdo]
Wiederaufführung {f}revival; rerun; restage [Add to Longdo]
Wiederauflage {f}reinvestment [Add to Longdo]
Wiederaufleben {n}resurgence [Add to Longdo]
Wiederaufleben {n}revivification [Add to Longdo]
Wiederaufleben {n}reviviscence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
再会[さいかい, saikai] Wiedersehen [Add to Longdo]
再婚[さいこん, saikon] Wiederverheiratung, zweite_Ehe [Add to Longdo]
再開[さいかい, saikai] Wiedereroeffnung [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] Wiederholung [Add to Longdo]
取り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] Wiederherstellung, Genesung [Add to Longdo]
奪回[だっかい, dakkai] Wiedereroberung, Rueckeroberung, Ruecknahme [Add to Longdo]
奪還[だっかん, dakkan] Wiedereroberung, Rueckeroberung, Ruecknahme [Add to Longdo]
復旧[ふっきゅう, fukkyuu] Wiederherstellung, Restauration [Add to Longdo]
復習[ふくしゅう, fukushuu] Wiederholung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top