ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whose

HH UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whose-, *whose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whose(pron) ของใคร
whosever(pron) ของใครก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whose(ฮูซ) pron. ของใคร,กรรมการกแสดงความเป็นเจ้าของ who หรือ which ของคนนั้น,ของคนนี้
whosesoever(ฮูซโซเอฟ'เวอะ) n. กรรมการกแสดงเจ้าของ whosoever,ของคนนั้น,ของคนนี้
whosever(ฮูเซฟ'เวอะ) pron. กรรมการกแสดงเจ้าของ whoever

English-Thai: Nontri Dictionary
whose(pro) ของใครๆ
whosesoever(pro) ของใครๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
I asked whose house it was, and the old lady said, "That's Manderley. "เเล้วฉันก็ถามว่าบ้านนี้เป็นของใคร หญิงชราตอบว่า "นั่นคือเเมนเดอเลย์" Rebecca (1940)
- Whose turn is it next?- มีการเปิดก็เป็นต่อไปหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
(Man) Tremble. Whose name is the Terrible.ที่มีชื่อคือผู้โหดร้าย Help! (1965)
Whose name is Baleful.ที่มีชื่อคือร้ายกาจ Help! (1965)
Whose name is Inaccessible.ที่มีชื่อจะไม่สามารถเข้าถึง Help! (1965)
Whose name is the Black Mother, mother of darkness.ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด Help! (1965)
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
Oh, mother Kaili, whose name is the Terrible...โอ้แม่ ไคยีลี, ที่มีชื่อคือผู้โหดร้าย Help! (1965)
(Clang)... whose name is the Inaccessible, whose name is the Black Mother, mother of darkness!ที่มีชื่อคือไม่สามารถเข้าถึงได้, ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด Help! (1965)
You want to know whose son you are?อยากรู้ไหมว่าแกเป็นลูกใคร The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whoseA child whose parents are dead is called an orphan.
whoseAkiko has an aunt whose name is Hana.
whoseA lady, whose husband is a famous scientist, came over from the other side.
whoseA man whose wife is dead is called a widower.
whoseAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
whoseA problem of whose importance we are fully aware.
whoseA republic is a nation whose head is not a king or queen but a president.
whoseA woman whose husband has died is a widow.
whoseA woman whose husband is dead is called a widow.
whoseA writer, whose name I have forgotten, wrote this novel.
whoseBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
whoseBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร[khrai] (pron) EN: who ? ; who ; whom ; whose  FR: qui ? ; qui
ปูจ๋า[pūjā] (n) EN: Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell ; deep-fried crab meat and minced pork in crab shell  FR: crabe farci [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOSE HH UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whose (prp) huːz (h uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wer ist an der Reihe?Whose turn is it next? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar) [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark) [Add to Longdo]
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark) [Add to Longdo]
ウバザメ科[ウバザメか, ubazame ka] (n) Cetorhinidae (family whose only member is the basking shark) [Add to Longdo]
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark) [Add to Longdo]
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus) [Add to Longdo]
オハグロハギ[ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
チヒロザメ属[チヒロザメぞく, chihirozame zoku] (n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top