ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whisper

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whisper-, *whisper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisper(vt) กระซิบ, See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ, Syn. mumble, murmur, mutter, Ant. articulate, enunciate
whisper(vi) กระซิบ, See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ, Syn. mumble, murmur, mutter, Ant. articulate, enunciate
whisper(n) การกระซิบ, See also: การส่งเสียงเบาๆ, การส่งเสียงพูดแผ่วเบา
whispery(adj) ซึ่งเหมือนกระซิบ, See also: คล้ายเสียงกระซิบ, Syn. whisperous
whisperer(n) ผู้กระซิบ
whisperous(adj) คล้ายกระซิบ, See also: คล้ายเสียงกระซิบ, Syn. whispery
whisper about(phrv) ซุบซิบไปทั่ว, See also: เเพร่ไปทั่ว
whisper around(phrv) ซุบซิบไปทั่ว, See also: เเพร่ไปทั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whisper(วิส'เพอะ) vi. vt.,n. (การ) กระซิบ,พูดเสียงแผ่วเบา ๆ ,พูดเบา ๆ และเป็นการส่วนตัว,ส่งเสียงเบา ๆ ,ส่งเสียงซู่ซ่า,เรื่องกระซิบ,ข่าวเล่าลือ,เสียงซู่ซ่า,เสียงลมพัดเบา ๆ, Syn. hint, inkling
whispery(วิส'เพอรี) adj. คล้ายกระซิบ,คล้ายเสียงกระซิบ,มีการซุบซิบกันมาก, See also: whisperous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
whisper(n) เสียงกระซิบ,เสียงแผ่ว,ข่าวลือ,เสียงหวือ,เรื่องซุบซิบ
whisper(vi) กระซิบ,พูดป้อง,พูดแผ่วๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whisperเสียงกระซิบไม่ก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
whispering campaignการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whispery voiceเสียงพูดกระซิบก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whisperer(n) ผู้รู้ใจสัตว์ เช่น horse whisperer หรือ dog whisperer A trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the animal based on modern equine psychology.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whisperA whisper ran through the crowd.
whisper"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.
whisperDon't whisper, let alone speak.
whisperHe is always speaking to her in whisper.
whisperHe took me aside in order to whisper in my ear.
whisperHe whispered slyly to me.
whisperHe whispered something to her.
whisperHe whispered something to me.
whisperHe whispered the answer in my ear.
whisperHis voice dropped to a whisper.
whisperI heard my parents whispering last night.
whisperIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระซิบ(v) whisper, See also: murmur, mutter, Syn. กระซิบกระซาบ, กระซิบบอก, Example: เขากระซิบบอกผมเบาๆ ตามที่เขาได้รับคำสั่งมา, Thai Definition: พูดเสียงเบาๆ
กระซุบกระซิบ(v) gossip, See also: whisper to each other, Syn. ซุบซิบ, Example: สองพี่น้องกระซุบกระซิบกันเงียบๆ
กะหนุงกะหนิง(adv) whisperingly, See also: occupied with endless whispers in love, Syn. หนุงหนิง, Example: พวกเขาคุยกันกะหนุงกะหนิงตลอดเวลา, Thai Definition: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
การกระซิบ(n) whispering, See also: taking in a whisper, Ant. การตะโกน, Example: การกระซิบต้องคอยเงี่ยหูฟัง, Thai Definition: การพูดเสียงเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[jūjī] (v) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice  FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
การแปลแบบกระซิบ[kān plaē baēp krasip] (n, exp) EN: whispering interpretation
กระจู๋กระจี๋[krajūkrajī] (v) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers
กระซาบ[krasāp] (v) EN: whisper
กระซิบ[krasip] (v) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter  FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
งุบงิบ[ngup-ngip] (v) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret  FR: agir dans le secret ; conspirer
ซุบซิบ[supsip] (v) EN: whisper ; talk in whipers  FR: chuchoter ; murmurer ; parler à voix basse

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISPER W IH1 S P ER0
WHISPER HH W IH1 S P ER0
WHISPERS W IH1 S P ER0 Z
WHISPERS HH W IH1 S P ER0 Z
WHISPERER W IH1 S P AH0 R ER2
WHISPERED HH W IH1 S P ER0 D
WHISPERED W IH1 S P ER0 D
WHISPERERS W IH1 S P AH0 R ER2 Z
WHISPERING W IH1 S P ER0 IH0 NG
WHISPERING HH W IH1 S P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisper (v) wˈɪspər (w i1 s p @ r)
whispers (v) wˈɪspəz (w i1 s p @ z)
whispered (v) wˈɪspəd (w i1 s p @ d)
whisperer (n) wˈɪspərər (w i1 s p @ r @ r)
whisperers (n) wˈɪspərəz (w i1 s p @ r @ z)
whispering (v) wˈɪspərɪŋ (w i1 s p @ r i ng)
whisperings (n) wˈɪspərɪŋz (w i1 s p @ r i ng z)
whispering-galle (n) wˌɪspərɪŋ-gˈælərɪz (w i2 s p @ r i ng - g a1 l @ r i z)
whispering-galle (n) wˌɪspərɪŋ-gˈæləriː (w i2 s p @ r i ng - g a1 l @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳语[ěr yǔ, ㄦˇ ㄩˇ, / ] whisper, #38,820 [Add to Longdo]
哼唧[hēng ji, ㄏㄥ ㄐㄧ˙, ] whisper, #44,156 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] whispering sound, #44,209 [Add to Longdo]
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, / ] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüsterton {m} | im gedämpften Flüsterton | sich im Flüsterton unterhaltenwhisper | in hushed whispers | to talk in whispers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささめく[sasameku] (v5k,vi) to whisper [Add to Longdo]
ささやき声;囁き声[ささやきごえ, sasayakigoe] (n) whisper; murmur [Add to Longdo]
ひそひそ[hisohiso] (adv,adv-to) (on-mim) whisperingly; (P) [Add to Longdo]
ひそひそ話[ひそひそばなし, hisohisobanashi] (n,vs) whispering [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ウィスパー;ウイスパー[uisupa-; uisupa-] (n) whisper [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
私語(P);囁き[しご(私語)(P);ささやき, shigo ( shigo )(P); sasayaki] (n,vs) (ささやき is a 義訓 of 私語) whispering; whisper; secret talk; murmur; (P) [Add to Longdo]
耳語[じご, jigo] (n,vs) whispering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whisper
   n 1: speaking softly without vibration of the vocal cords [syn:
      {whisper}, {whispering}, {susurration}, {voicelessness}]
   2: a light noise, like the noise of silk clothing or leaves
     blowing in the wind [syn: {rustle}, {rustling}, {whisper},
     {whispering}]
   v 1: speak softly; in a low voice [ant: {shout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top