ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whisky

W IH1 S K IY0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whisky-, *whisky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisky[N] เหล้าวิสกี้, Syn. whiskey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whisky(วิส'คี) n. เหล้าวิสกี้
scotch whiskyn. เหล้าวิสกี้ที่ทำจากสก๊อตแลนด์ (โดยเฉพาะจากข้าวบาร์เลย์)

English-Thai: Nontri Dictionary
whisky(n) เหล้าวิสกี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I never was a whisky drinker.ผมไม่ใช่นักดื่มคอวิสกี้ Salesmen Are Like Vampires (2017)
A large whisky and soda, if you please.ขอวิสกี้แก้วใหญ่ผสมโซดา Allied (2016)
Firing. [explosion] Whisky Romeo Bravo, report.ยิง วิสกี้ โรมิโอ บราโว่ รายงานด้วย Family Time (2012)
Whisky Romeo Bravo, permission granted.วิสกี้ โรมิโอ บราโว่ คุณได้รับคำอนุมัติแล้ว Family Time (2012)
But I do feel a little guilty for whisky dialing her at 2:00 in the A.M. Ohh.แต่ฉันยังรู้สึก ผิดนิดๆ กับการที่ดื่มวิสกี้จนเมาแล้วโทรหาเธอ ตอนตี 2 Bringing Out the Dead (2012)
That Japanese whisky went so well with Croque Monsieur.นั่นวิสกี้ญี่ปุ่น กับโคร้ก เมอซิเออร์ Con-Heir (2012)
I've been locked in this room for days with only whisky to sustain my mortal soul.โดนจับขังอยู่ในนี้มาทั้งวันแล้ว มีแค่น้องเหล้าจ๋านี้แหละที่ช่วยจรรโลงจิตใจข้า The Adventures of Tintin (2011)
Hey, don't you have a bottle of whisky in your locker?เฮ้ นายไม่มีเหล้าในล็อคเกอร์นายหรอ? Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
Here is the whisky you ordered.วิสกี้ที่สั่งได้แล้วค่ะ 9 Ends 2 Out (2007)
Knowin' Jack, it might be some pretend place... where bluebirds sing, and there's a whisky spring.เท่าที่รู้จากเขา มันอาจจะเป็นที่สักที่หนึ่ง ที่ที่เขาสมมติว่ามีนกบลูเบิร์ดร้อง มีน้ำพุที่เป็นวิสกี้ Brokeback Mountain (2005)
Got whisky or something?มีเหล้ามั้ย? Brokeback Mountain (2005)
Kyushik, have you tried a whisky mac? Kwon Sangwooคิวชิค เคยลองดื่มวิสกี้บ้างหรือยัง Kwon Sangwoo Love So Divine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whiskyAs for me, I prefer beer to whisky.
whiskyHe drank some beer besides a bottle of whisky.
whiskyHe drank the whisky as if it were water.
whiskyHe enjoys wine sometimes, but mostly he drinks whisky.
whiskyHow do you like this whisky?
whiskyI just couldn't put up with the man smelling of whisky sitting next to me.
whiskyI offered him whisky or gin, but he didn't either.
whiskyIt'll do no harm to drink a little whisky.
whiskySee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type
whiskySee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type.
whiskyThere is a bit of whisky in this bottle.
whiskyThis whisky is too strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสกี้[N] whisky, Example: นับตั้งแต่ค่าเงินบาทลอยตัว ได้ส่งผลทำให้วิสกี้นำเข้าต้องชะลอการเติบโต, Thai definition: ชื่อสุราต่างประเทศพวกหนึ่งกลั่นจากเมล็ดธัญพืชบางชนิด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าขาว[n. exp.] (lao khāo) EN: white spirit ; rice whisky   FR: alcool blanc [m]
เหล้าโรง[n.] (laorōng) EN: rice whisky ; arrack   FR: arak [m] ; alcool de riz [m]
วิสกี้[n.] (witsakī) EN: whisky ; whiskey   FR: whisky [m] ; whiskey [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISKY    W IH1 S K IY0
WHISKY    HH W IH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisky    (n) wˈɪskiː (w i1 s k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威士忌[wēi shì jì, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] whisky, #29,452 [Add to Longdo]
威士忌酒[wēi shì jì jiǔ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] whisky, #100,964 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Whisky {m} (schottisch) | ein Schluck Whiskywhisky (Scotch) | a slug of whisky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P) [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
ウイスキーボンボン;ウィスキーボンボン[, uisuki-bonbon ; uisuki-bonbon] (n) whisky bonbon (fre [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
グレーンウイスキー[, gure-n'uisuki-] (n) grain whisky [Add to Longdo]
グレインウイスキー[, gurein'uisuki-] (n) grain whisky; grain whiskey [Add to Longdo]
コーンウイスキー[, ko-n'uisuki-] (n) corn whiskey (whisky) [Add to Longdo]
スコッチウイスキー[, sukocchiuisuki-] (n) Scotch whiskey; Scotch whisky [Add to Longdo]
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
ホットウィスキー[, hottouisuki-] (n) hot whiskey (whisky) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  whisky
      n 1: a liquor made from fermented mash of grain [syn: {whiskey},
           {whisky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top