ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whiner

W AY1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whiner-, *whiner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whiner(n) ผู้ครวญคราง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My Lord, you're the biggest whiner these days... You are complaining about your room again?โอพระเจ้าวันนี้เป็นวันสำคัญ Il Mare (2000)
The day I decide to become a crime-fighting shit-swizzler... who rooms with a bunch of other little whiners at the Neverland mansion... of some creepy, old, bald, Heaven's Gate-looking motherfucker... on that day...วันไหนที่ฉันอยากร่วมทีมขจัดมารปราบคนชั่ว แบ่งห้องอยู่กับเหล่าฮีโร่เพ้อมาก ที่ปราสาทเนเวอร์แลนด์ ของหัวหน้าหัวล้านที่หน้าตา เหมือนยมบาลคุมประตูผี Deadpool (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHINER W AY1 N ER0
WHINER HH W AY1 N ER0
WHINERS W AY1 N ER0 Z
WHINERS HH W AY1 N ER0 Z
WHINERY W AY1 N ER0 IY0
WHINERY HH W AY1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whiner (n) wˈaɪnər (w ai1 n @ r)
whiners (n) wˈaɪnəz (w ai1 n @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whiner
   n 1: a person given to excessive complaints and crying and
      whining [syn: {whiner}, {complainer}, {moaner},
      {sniveller}, {crybaby}, {bellyacher}, {grumbler},
      {squawker}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top