ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wherever

W EH0 R EH1 V ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wherever-, *wherever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wherever(adv) ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม, Syn. anywhere
wherever(conj) ในทุกๆ ที่
wherever(adv) ที่ใดๆ, See also: ที่ไหนก็ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wherever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ใด,ในกรณีก็ตาม,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,adv. ที่ไหน, Syn. in whatever place

English-Thai: Nontri Dictionary
wherever(adv) ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
wherever(con) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whereverAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
whereverFred followed my mother wherever she went.
whereverHe gets lost wherever he goes.
whereverHe radiates happiness around wherever he goes.
whereverHe was welcomed wherever he went.
whereverHe was welcome wherever he went.
whereverHis dog follows him wherever he goes.
whereverHis reputation goes with him wherever he goes.
whereverHis wife goes with him wherever he goes.
whereverI'll follow you wherever you go.
whereverI take my camera wherever I go.
whereverIt is fairly safe to say that the family bound for Australia, or wherever it may be, has in its mind a vision of a nice house, or a flat, with maybe a bit of garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ไหนๆ(pron) wherever
ทุกหน(adv) every time, See also: wherever, Syn. ทุกครั้ง, ทุกเที่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ไหน[thīnai] (x) EN: where ; wherever  FR: où ; où que ce soit
ทุกแห่ง[thuk haeng] (adv) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever  FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหัวระแหง[thuk hūarahaēng] (adv) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places  FR: partout ; ici et là

CMU English Pronouncing Dictionary
WHEREVER W EH0 R EH1 V ER0
WHEREVER HH W EH0 R EH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wherever (a) wˌɛəʳrˈɛvər (w e@2 r e1 v @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf Schritt und Trittwherever one goes [Add to Longdo]
wo er auch sein magwherever he may be [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何処も[どこも, dokomo] (conj) (uk) everywhere; wherever [Add to Longdo]
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home [Add to Longdo]
出る所に出る[でるところにでる, derutokoronideru] (exp,v1) to go wherever one has to go (to get a matter settled, e.g, the court) [Add to Longdo]
女三人寄れば姦しい[おんなさんにんよればかしましい, onnasanninyorebakashimashii] (exp) wherever women gather it is noisy [Add to Longdo]
人間到る処青山有り;人間至る所青山有り[にんげんいたるところせいざんあり;じんかんいたるところせいざんあり, ningen'itarutokoroseizan'ari ; jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) home is wherever one lays one's hat; you can make your living anywhere in this world [Add to Longdo]
成るべく(P);成る可く[なるべく, narubeku] (adv) (uk) as much as possible; wherever practicable; (P) [Add to Longdo]
足任せ[あしまかせ, ashimakase] (n) walking wherever one's legs lead one; wandering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wherever
      adv 1: where in the world [syn: {wherever}, {wheresoever}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top