ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whereabout

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whereabout-, *whereabout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whereabout(adv) ที่ไหน, Syn. where, whither
whereabout(n) ตำแหน่งที่ตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน,อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน,ณ ที่ไหน,อยู่ที่ไหน n. สถานที่,ถิ่นที่,ตำแหน่งที่

English-Thai: Nontri Dictionary
whereabouts(adv) แถวไหน,ที่ไหน
whereabouts(n) ที่อยู่,สถานที่,ตำแหน่งที่,ถิ่นที่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, we received a cable from his colleague, Dr.Schneider, who has no idea of his whereabouts or what's become of him.อ้า, เราได้รับโทรเลข จากเพื่อนรวมงานของเขา, ดร.ชไนเดอร์, ผู้ซึ่ง ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Can you explain your whereabouts over the past four months?คุณบอกได้ไหมว่า ไปอยู่ไหน ระหว่าง สี่เดือนที่แล้ว ? Squeeze (1993)
Now that you've finally passed the bar, Lloyd I want you to sue them for information of the whereabouts of all NDR robots.และตอนนี้ คุณก็เป็นทนายความแล้ว ลอยด์ ผมต้องการฟ้องให้เขาเปิดเผย... ที่อยู่ของเอ็น.ดี.อาร์ทั้งหมด Bicentennial Man (1999)
And if he alerts the enemy to our whereabouts it will make the crossing even more dangerous.ถ้ามันส่งข่าวให้เหล่าศัตรูทราบถึงที่อยู่ของพวกเรา มันก็จะทำให้การเดินทางข้ามแม่น้ำของพวกเรา ยิ่งอันตรายขึ้นทวีคูณ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
My whereabouts is a top secret.ที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ มันเป็นที่ที่เป็นความลับสุดยอดนะครับ Crazy First Love (2003)
He could only know that I wanted to chop off Mr. Park's hand by putting a bug on us and he knew our whereabouts by tailing usเขารู้ว่าชั้นแค่ต้องการ ตัดมือไอ้ ปาร์ก มันติดเครื่องดักฟังไว้กับเรา และรู้เรื่องของพวกเรา Oldboy (2003)
Efforts to locate him have consistently failed, and to this day, his whereabouts remain a mystery.มีการพยายามตามหาตัวเขา แต่ต่างก็พบกับความล้มเหลว จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I want the whereabouts of all of them.ฉันอยากได้ที่อยู่ของพวกเขาทั้งหมด. V for Vendetta (2005)
You must tell us the identity or whereabouts of code name V.คุณต้องระบุตัว หรือบอกที่หลบซ่อน... ...ของ "วี" ให้เรา. V for Vendetta (2005)
But you're the only one who knows the whereabouts of Tai Chi-Lung.แต่มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น ที่รู้ว่าไต้จื่อหลงอยู่ที่ไหน House of Fury (2005)
I've found a prince whose whereabouts were unknown.มีใครเหลืออีก Shadowless Sword (2005)
I thought you'd be interested in the whereabouts of your daughter.ผมว่า.. ท่านคงอยากรู้ ว่าลูกสาวท่านไปทำอะไรที่ไหน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whereaboutThe whereabouts of the suspect is still unknown.
whereaboutWe couldn't find out her whereabouts.

CMU English Pronouncing Dictionary
WHEREABOUTS W EH1 R AH0 B AW2 T S
WHEREABOUTS HH W EH1 R AH0 B AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whereabouts (n) wˈɛəʳrəbauts (w e@1 r @ b au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下落[xià luò, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ, ] whereabouts, #12,281 [Add to Longdo]
行踪[xíng zōng, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ, / ] whereabouts; (lose) track (of), #16,415 [Add to Longdo]
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled, #18,917 [Add to Longdo]
不知去向[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, ] whereabouts unknown; gone missing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どの辺(P);何の辺[どのへん, donohen] (n) whereabouts; (P) [Add to Longdo]
何処ら辺り;何処ら辺[どこらあたり, dokoraatari] (n) where; whereabouts [Add to Longdo]
居り所[おりどころ, oridokoro] (n) (arch) whereabouts [Add to Longdo]
居所;居どこ;居処[いどころ(居所);きょしょ(居所;居処);いどこ(居所;居どこ), idokoro ( idokoro ); kyosho ( idokoro ; kyo tokoro ); idoko ( idokoro ; kyo doko )] (n) (1) whereabouts; address; (2) (きょしょ only) place of temporary residence [Add to Longdo]
居場所[いばしょ, ibasho] (n) (1) whereabouts; place; location; (2) place where one belongs; where one fits in; place where one can be oneself; (P) [Add to Longdo]
行き先(P);行先[いきさき(P);ゆきさき, ikisaki (P); yukisaki] (n) (1) destination; (2) whereabouts; address; (P) [Add to Longdo]
行き方[ゆきがた;いきがた, yukigata ; ikigata] (n) (See 行方・1) (one's) whereabouts [Add to Longdo]
行く先[ゆくさき, yukusaki] (n-adv,n-t) one's destination; one's whereabouts; the future [Add to Longdo]
行方(P);行く方(io);行衛(ateji)[ゆくえ, yukue] (n) (1) (one's) whereabouts; (2) course; direction; (P) [Add to Longdo]
在り処;在り所[ありか, arika] (n) location; whereabouts; hiding place [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top