ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wheel

W IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wheel-, *wheel*
English-Thai: Longdo Dictionary
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wheel(n) ล้อ, See also: ล้อรถ, Syn. ratchet, ring, hoop, roller
wheel(n) พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. steering wheel
wheel(n) ที่กรอด้าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. spinning wheel
wheel(n) ล้อเลื่อนที่ติดไว้ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย, Syn. caster
wheel(n) เครื่องทรมานมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งเหยื่อจะถูกมัดกางแขนกางขาบนวงกลม
wheel(n) กงล้อแห่งโชคชะตา
wheel(n) สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงกลม
wheel(n) การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
wheel(n) ผู้ที่สำคัญและมีอำนาจ (คำสแลง)
wheel(n) รถจักรยาน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wheel(วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ, See also: wheel
wheel boxn. กล่องล้อ
wheelbarrow(วีลแบ'โร) n. รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน,รถเล็กล้อเดียว, See also: wheelbarrower n.
wheelbase(วีล'เบส) n. ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง}
wheelchair(วีล'แชร์) เก้าอี้ล้อเข็นของคนไข้
wheeled(วีลดฺ) adj. มีล้อ,ใช้ล้อ,ติดตั้งล้อ
wheeler(วีล'เลอะ) n. สิ่งที่มีล้อ,ผู้กลิ้ง,ผู้ทำล้อ,ช่างทำล้อ,ผู้หมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ
wheeler-dealer(วีล'เลอะ ดีล'เลอะ) n. ผู้ที่ปฏิบัติการโดยอิสระ,ผู้ที่กระทำการหลายอย่าง,ผู้ที่คล่องแคล่ว, Syn. wheeler and dealer
wheelman(วีล'เมิน) n., (pl. -men) คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์
wheelsman(วีลสฺ'เมิน) n. คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนที่ขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์ , pl.wheelsmen, Syn. wheelman

English-Thai: Nontri Dictionary
wheel(n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย
wheel(vi, vt) จูง,หัน,กลับ,หมุนเวียน,กลิ้ง,หมุน,วกเวียน
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wheel alignment๑. การตั้งศูนย์ล้อ๒. ศูนย์ล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheel balancerเครื่องถ่วงล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheel cylinder; brake cylinder; brake wheel cylinder; slave cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheel guide; roller guideล้อนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wheel wobbleล้อส่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheel-shaped; rotate-รูปกงล้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wheel-slip; wheel-spinล้อหมุนฟรี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheel-spin; wheel-slipล้อหมุนฟรี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheelbaseช่วงล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wheelchairsเก้าอี้คนพิการแบบล้อหมุน [TU Subject Heading]
Wheeled Binถังขยะมีล้อ [สิ่งแวดล้อม]
Wheelsวงล้อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wheel loaderรถตักล้อยาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา Mad Max (1979)
This apple is like a wheel on a water mill.แอปเปิ้ลนี้เป็นเหมือนล้อบนโม่น้ำ Idemo dalje (1982)
Windows, wheel that defibrillator over here !Clear. ! The Thing (1982)
Whenever I get a cart, why is it that one wheel always goes...ทุกครั้งที่ฉันได้รถเข็น... ...ทำไมล้อนึงจะต้อง... . Punchline (1988)
Hey, Donnie, Wheel of Fortune, dude.เฮ้แบ็กส์, ล้อแห่งโชคชะตาครับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'll throw in a couple of wheel covers, a case of insect repellent.เค้าสุดยอดมากเลย แล้วก้อเก่งมากด้วย แล้วก้อคนที่จะคอยหาโฆษณากะบโปรโมตหนังสือพิมพ์ Hero (1992)
Hey, Sanka, this steering wheel is finished.ซางก้า พวงมาลัยมัน... เสร็จแล้ว Cool Runnings (1993)
Hey, Blitzer. Why don't you put some training wheels on that sled?บริสเซอร์ ไม่ใส่ล้อซะหน่อยเหรอ? Cool Runnings (1993)
And put your hands on the wheel where l can see them.# เสียงรถสตาร์ท # แล้ววางมือบนพวงมาลัย ให้ฉันมองเห็นด้วย Squeeze (1993)
One's in the wheel well, backup's in the firewall.ที่บังโคลนกับผนังห้องเครื่องยนต์ Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wheelA car has one steering wheel.
wheelAn automobile has four wheels.
wheelA unicycle has only one wheel.
wheelA wheelbarrow fills the bill for moving concrete blocks.
wheelA young girl was at the steering wheel.
wheelBritish and Japanese cars have steering wheels on the right side.
wheelBy the way, it also works with the wheel of a wheel mouse.
wheelEach time you step on the pedal, the wheel turns once.
wheelGear an engine to the front wheels.
wheelHe fell asleep at the wheel and had an accident.
wheelHe had a little piano on wheels, and a poor thin monkey which sat on top of it.
wheelHe held the wheel with one hand and waved to me with the other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อรถ(n) wheel, Syn. ล้อ, ลูกล้อ, Example: ล้อรถหมุนทะยานแต่ไม่เร็วจนเกินไป เพราะคนขับขับรถอย่างระมัดระวัง, Count Unit: ล้อ, Thai Definition: ส่วนประกอบของรถซึ่งเป็นวงกลมทำหน้าที่หมุนเคลื่อนเพื่อให้รถเคลื่อนตัวไป
รถเข็น(n) wheelbarrow, See also: pushcart, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
รถเข็น(n) wheelchair, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ ถึงเขาจะไม่ตายก็กลายเป็นอัมพาต ต้องนั่งบนรถเข็น เดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้, Thai Definition: เก้าอี้มีล้อสำหรับคนพิการ
ล้อ(n) wheel, See also: roller, caster, Syn. ลูกล้อ, ล้อรถ, Example: รถคันนี้วิ่งไม่ได้เพราะล้อพัง, Thai Definition: ส่วนของรถซึ่งเป็นวงกลมสำหรับหมุนเคลื่อนพารถไป
ล้อเลื่อน(n) wheeled vehicle, Syn. ยานพาหนะ, Example: ประโยชน์ของรถไฟที่เห็นเด่นชัดกว่าล้อเลื่อนประเภทอื่นก็คือสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง, Thai Definition: คำรวมเรียกรถต่างๆ
กงล้อ(n) wheel, Syn. วงล้อ, Example: ช่างตรึงยางนอกไว้กับกงล้ออีกชั้นด้วยลวดเพื่อจะได้ไม่ร่อนหลุดออกมา, Thai Definition: ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
แว้งกัด(v) turn to bite, See also: wheel back and bite, Syn. เหลียวกัด, Example: เราต้องรู้วิธีการจับงูที่ถูกต้อง เพราะมันอาจจะแว้งกัดได้, Thai Definition: กิริยาที่เอี้ยวตัวหรือคอไปกัดโดยเร็ว
กง(n) wheel, See also: rim, circle, Syn. กงล้อ, Example: เขาตรึงยางนอกไว้กับกงล้ออีกชั้นด้วยลวดเพื่อจะได้ไม่ร่อนหลุดออกมา, Count Unit: กง, วง, Thai Definition: ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
กงเกวียน(n) wheels of a cart, Syn. ล้อเกวียน
จักร(n) wheel, See also: toothed gear wheel, Example: ในเรือมีเครื่องยนต์ที่มีจักรประกอบอยู่ด้วย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบจาน[baijān] (n) EN: chainwheel
ใช่ลูกล่อลูกชน[chai lūk lø lūk chon] (xp) EN: wheeling and dealing
ชิงช้าสวรรค์[chingchāsawan] (n, exp) EN: Ferris wheel ; Big Wheel  FR: grande roue [f]
ดุม[dum] (n) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee  FR: moyeu [m]
ฝักมะขาม[fakmakhām] (n) EN: segment of a cart-wheel
เฟือง[feūang] (n) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel  FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
จักร[jak] (n) EN: wheel ; disk = dis (Am.) ; discus  FR: roue [f] ; disque [m]
จักร[jak] (n) EN: toothed gear wheel ; cogwheel
จูง[jūng] (v) EN: lead ; wheel ; take  FR: mener ; conduire ; tenir
กังหัน[kanghan] (n) EN: wind wheel ; sail of a windmill ; waterwheel ; pinwheel ; turbine  FR: turbine [f] ; aube [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHEEL W IY1 L
WHEEL HH W IY1 L
WHEELS HH W IY1 L Z
WHEELS W IY1 L Z
WHEELIS HH W IY1 L IH0 S
WHEELER HH W IY1 L ER0
WHEELAN HH W IY1 L AH0 N
WHEELAN W IY1 L AH0 N
WHEELED HH W IY1 L D
WHEELED W IY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wheel (v) wˈiːl (w ii1 l)
wheels (v) wˈiːlz (w ii1 l z)
wheeled (v) wˈiːld (w ii1 l d)
wheeling (v) wˈiːlɪŋ (w ii1 l i ng)
wheelbase (n) wˈiːlbɛɪs (w ii1 l b ei s)
wheelbases (n) wˈiːlbɛɪsɪz (w ii1 l b ei s i z)
wheelchair (n) wˈiːltʃɛəʳr (w ii1 l ch e@ r)
wheelhouse (n) wˈiːlhaus (w ii1 l h au s)
wheelbarrow (n) wˈiːlbærou (w ii1 l b a r ou)
wheelchairs (n) wˈiːltʃɛəʳz (w ii1 l ch e@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] wheel; gear; (by) turn; rotate, #1,010 [Add to Longdo]
轮椅[lún yǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄧˇ, / ] wheelchair, #15,616 [Add to Longdo]
轮子[lún zi, ㄌㄨㄣˊ ㄗ˙, / ] wheel, #23,617 [Add to Longdo]
轮毂[lún gǔ, ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨˇ, / ] wheel hub, #36,267 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, / ] wheel, #51,306 [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] wheel band, #346,369 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] wheel, #746,237 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achsfolge {f}wheel arrangement [Add to Longdo]
Achsstand {n} [techn.]wheel base [Add to Longdo]
Kreuzschlüssel {m} [techn.]wheel lug wrench [Add to Longdo]
Laufkranz {m}wheel tread [Add to Longdo]
Laufrollenabdeckung {f}wheel cover [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
Radantrieb {m} | Radantriebe {pl}wheel drive | wheel drives [Add to Longdo]
Radaufhängung {f} | Radaufhängungen {pl}wheel suspension | wheel suspensions [Add to Longdo]
Radbremse {f} | Radbremsen {pl}wheel brake | wheel brakes [Add to Longdo]
Radfangsicherung {f}wheel arrester [Add to Longdo]
Radfelge {f} | Radfelgen {pl}wheel rim | wheel rims [Add to Longdo]
Radgabel {f} | Radgabeln {pl}wheel fork | wheel forks [Add to Longdo]
Radgestell {n} | Radgestelle {pl}wheel frame | wheel frames [Add to Longdo]
Radkasten {m} | Radkästen {pl}wheel case; wheel house [Br.] | wheel cases; wheel houses [Add to Longdo]
Radkörper {m} | Radkörper {pl}wheel body | wheel bodies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
ウィリー;ウイリー[uiri-; uiri-] (n) wheelie [Add to Longdo]
オート三輪[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle [Add to Longdo]
キャリーバック[kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
サムホイール[samuhoi-ru] (n) {comp} thumb wheel [Add to Longdo]
スリーター[suri-ta-] (n) three-wheeled bicycle (wasei [Add to Longdo]
デージーホイールプリンタ[de-ji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisy-wheel printer [Add to Longdo]
デイジーホイールプリンタ[deiji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisywheel printer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer [Add to Longdo]
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer [Add to Longdo]
印字ホイール[いんじホイール, inji hoi-ru] print wheel [Add to Longdo]
活字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel [Add to Longdo]
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wheel
   n 1: a simple machine consisting of a circular frame with spokes
      (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in
      vehicles or other machines)
   2: a handwheel that is used for steering [syn: {steering wheel},
     {wheel}]
   3: forces that provide energy and direction; "the wheels of
     government began to turn"
   4: a circular helm to control the rudder of a vessel
   5: game equipment consisting of a wheel with slots that is used
     for gambling; the wheel rotates horizontally and players bet
     on which slot the roulette ball will stop in [syn: {roulette
     wheel}, {wheel}]
   6: an instrument of torture that stretches or disjoints or
     mutilates victims [syn: {rack}, {wheel}]
   7: a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot
     pedals [syn: {bicycle}, {bike}, {wheel}, {cycle}]
   v 1: change directions as if revolving on a pivot; "They wheeled
      their horses around and left" [syn: {wheel}, {wheel
      around}]
   2: wheel somebody or something [syn: {wheel}, {wheel around}]
   3: move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle; "The
     President's convoy rolled past the crowds" [syn: {wheel},
     {roll}]
   4: ride a bicycle [syn: {bicycle}, {cycle}, {bike}, {pedal},
     {wheel}]

Are you satisfied with the result?Discussions