ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whaler

W EY1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whaler-, *whaler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whaler(n) นักล่าปลาวาฬ
whaler(n) เรือที่ใช้ในการล่าปลาวาฬ, Syn. whaleboat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whaler(เวล'เลอะ) n. นักจับปลาวาฬ,นักล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ

English-Thai: Nontri Dictionary
whaler(n) ผู้ล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ

CMU English Pronouncing Dictionary
WHALER W EY1 L ER0
WHALER HH W EY1 L ER0
WHALERS W EY1 L ER0 Z
WHALERS HH W EY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whaler (n) wˈɛɪlər (w ei1 l @ r)
whalers (n) wˈɛɪləz (w ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕鲸船[bǔ jīng chuán, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ, / ] whaler; whale catcher [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walfänger {m} | Walfänger {pl}whaler | whalers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒縁目白[くろへりめじろ;クロヘリメジロ, kuroherimejiro ; kuroherimejiro] (n) (uk) (See クロヘリメジロザメ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]
黒縁目白鮫[くろへりめじろざめ;クロヘリメジロザメ, kuroherimejirozame ; kuroherimejirozame] (n) (uk) (See くろへりめじろ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whaler
   n 1: a seaman who works on a ship that hunts whales
   2: a ship engaged in whale fishing [syn: {whaler}, {whaling
     ship}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top