ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wedlock

W EH1 D L AA2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wedlock-, *wedlock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wedlock(n) สภาวะการสมรส, See also: ชีวิตการสมรส, Syn. matrimony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wedlock(เวด'ลอค) n. การสมรส,ชีวิตการสมรส -Phr. (born out of wedlock เกิดนอกสมรส)

English-Thai: Nontri Dictionary
wedlock(n) การสมรส,ชีวิตคู่,ชีวิตสมรส,การแต่งงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wedlock, born out ofเกิดนอกสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am a Catholic whore, currently enjoying congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend... who works in a military abortion clinic.ผมเป็นโสเภณีคาทอลิกที่รักการมีเพศสัมพันธ์ กับเพื่อนชายผิวดำชาวยิว... ที่ทำงานในคลินิกทำแท้งของทหาร Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wedlockBecause he was unemployed, their wedlock failed.
wedlockWedlock is a padlock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การครองเรือน(n) marriage, See also: wedlock, wedding, Example: หลังจากที่สมสมัยสละชีวิตโสดเขาเริ่มรู้สึกดีกับชีวิตการครองเรือนมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตแต่งงาน[chīwit taeng-ngān] (n, exp) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony  FR: vie de famille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEDLOCK W EH1 D L AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wedlock (n) wˈɛdlɒk (w e1 d l o k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehe {f} | Ehen {pl}wedlock | wedlocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wedlock
   n 1: the state of being a married couple voluntarily joined for
      life (or until divorce); "a long and happy marriage"; "God
      bless this union" [syn: {marriage}, {matrimony}, {union},
      {spousal relationship}, {wedlock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top