ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wed

W EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wed-, *wed*, w, we
English-Thai: Longdo Dictionary
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wed(vt) สมรส (คำทางการ), See also: แต่งงาน, Syn. espouse, marry, Ant. divorce
wed(vi) สมรส, See also: แต่งงาน
Wed.(abbr) วันพุธ (คำย่อของ Wednesday)
wedge(sl) เงินจำนวนมาก
wedge(n) ลิ่ม, Syn. entering wedge
wedge(n) ไม้กอล์ฟ
wedge(vt) แยกออกโดยใช้ลิ่ม
wedge(vt) บีบอัด, Syn. jam, squeeze
wedgy(adj) คล้ายลิ่ม, See also: เป็นรูปลิ่ม
wed to(phrv) ทำให้แต่งงานกับ, See also: ทำให้สมรสกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wed(เวด) {wedded/wed,wedding,weds} vt. vi. สมรส,ประสานกัน, Syn. espouse, marry
wed.abbr. Wednesday
wedded(เวด'ดิด) adj. สมรสกัน,ร่วมกัน, Syn. married
wedding(เวด'ดิง) n. การสมรส,พิธีสมรส,การฉลองครบรอบการสมรส,การร่วมกัน,การประสานกัน, Syn. nuptials, marriage
wedge(เวจฺ) n. ลิ่ม,รูปลิ่ม,เหล็กงัด,วิธีการ,หนทาง vt. vi. แยกออก,ผ่าออก,ตอกลิ่มเข้าไป,ทะลวง,แทรก,อัด,จิ้ม, See also: wedgelike adj., Syn. keystone, chock, gambit, crowd
wedgy(เวจ'จี) adj. คล้ายลิ่ม,เป็นรูปลิ่ม
wedlock(เวด'ลอค) n. การสมรส,ชีวิตการสมรส -Phr. (born out of wedlock เกิดนอกสมรส)
wednesday(เวนซ'เด) n.. วันพุธ
wednesdays(เวนซ'เดซ) adv. ในวันพุธ,ทุกวันพุธ
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้

English-Thai: Nontri Dictionary
wed(vt) แต่งงาน,สมรส,ประสาน,ผูก
wedding(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีวิวาห์
wedge(n) ลิ่ม,เหล็กงัด,ไม้จิ้ม,วิธีการ,หนทาง
wedlock(n) การสมรส,ชีวิตคู่,ชีวิตสมรส,การแต่งงาน
Wednesday(n) วันพุธ
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย,อย่างยอมรับ
Swede(n) ชาวสวีเดน
Swedish(adj) เกี่ยวกับประเทศสวีเดน
unhallowed(adj) ชั่วช้า,ต่ำช้า,ไม่ศักดิ์สิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weddingการแต่งงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wedge combustion chamberห้องเผาไหม้ทรงลิ่ม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wedge combustion chamberห้องเผาไหม้ทรงลิ่ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wedlock, born out ofเกิดนอกสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wedding musicดนตรีสำหรับพิธีแต่งงาน [TU Subject Heading]
Wedding photographyการถ่ายภาพพิธีแต่งงาน [TU Subject Heading]
Wedding supplies and services industryอุตสาหกรรมบริการและอุปกรณ์การแต่งงาน [TU Subject Heading]
Weddingsพิธีแต่งงาน [TU Subject Heading]
wedgeลิ่ม, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  มีความหนาสอบเรียวไปยังปลายข้างหนึ่ง ใช้สำหรับ ตอกลงไปในเนื้อวัตถุ ทำให้วัตถุแยกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wedAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
wedAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
wedAnd Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
wedAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
wedA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
wedA wedding is a significant ceremony.
wedBecause he was unemployed, their wedlock failed.
wedBetter be half hanged than ill wed.
wedBob suggested that the party be put off till Wednesday.
wedCan you give me a ride to the office on Wednesday?
wedDerby Day is Wednesday fortnight.
wedDon't worry about giving a speech at the wedding; you can just wing it when you get there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวาห์(v) marry, See also: wed, Syn. แต่งงาน, สมรส, Ant. การหย่าร้าง, Example: ลูกสาวสุดหวงของศิลปินสาวใหญ่จะเข้าวิวาห์ในเดือนธันวาคมปีนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิวาห์(n) wedding, See also: nuptials, matrimony, marriage, Syn. วิวาหะ, วิวาหมงคล, การสมรส, งานสมรส, Ant. การหย่าร้าง, Example: ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่นิยมจัดงานวิวาห์, Thai Definition: การแต่งงานตามประเพณีไทย ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายชาย หรือฝ่ายชายจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง หรือจะแยกไปอยู่ตามลำพัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พิธีแต่งงาน(n) wedding ceremony, Syn. พิธีสมรส, Example: คนไทยมักไม่ให้ความสำคัญกับพิธีแต่งงานเท่าไหร่ แต่จะให้ความสำคัญกับพิธีเผาศพมากกว่า, Count Unit: พิธี, Thai Definition: พิธีที่จัดขึ้นเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
งานแต่งงาน(n) wedding ceremony, See also: marriage ceremony, wedding, marriage, Syn. งานมงคลสมรส, งานสมรส, Example: งานแต่งงานเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่มีการทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
พิธีสมรส(n) wedding ceremony, Syn. พิธีแต่งงาน, งานแต่งงาน, พิธีมงคลสมรส, Example: เจ้าบ่าวอยากให้พิธีสมรสของเขาใหญ่โตหรูหราอย่างสมฐานะ, Count Unit: พิธี, Thai Definition: การทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
พุธ(n) Wednesday, Syn. วันพุธ, Example: บริษัท เจ เอส แอล ได้เช่าเวลาช่วงวันพุธ และพฤหัสเพื่อเสนอละครเรื่อง มุกมังกร, Count Unit: วัน, Thai Definition: ชื่อวันที่ 4 แห่งสัปดาห์
ลิ่ม(n) wedge, See also: wooden pin, peg, Example: การทอนไม้ด้วยเลื่อยตัดมักใช้ลิ่มช่วยเพื่อให้ชักเลื่อยได้สะดวก, Thai Definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นที่มีสันหนาปลายบาง สำหรับจีมหรือขัดให้แน่น หรือตอกลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นท่อนไม้เพื่อให้แตกแยกออกจากกัน
วิวาหมงคล(n) wedding ceremony, See also: marriage ceremony, matrimony, wedding, Syn. งานมงคลสมรส, งานแต่งงาน, งานสมรส, พิธีแต่งงาน, Thai Definition: พิธีแต่งงานอันเป็นมงคล
แต่งงาน(v) marry, See also: wed, get married, be married, Syn. สมรส, Ant. หย่าร่าง, หย่า, Example: ครอบครัวที่ถือพ่อเป็นใหญ่ เมื่อหญิงแต่งงานแล้วจะไปอาศัยอยู่กับสามีที่บ้านพ่อแม่ของสามี รวมกับบรรดาญาติพี่น้องของสามี, Thai Definition: ทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
บ่าวสาว(n) wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, คู่บ่าวสาว, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรส และในวันสมรส, Count Unit: คู่, Thai Definition: ชายหญิงที่จะเข้าพิธีสมรส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: coronation ; royal wedding
อภิเษกสมรส[aphisēksomrot] (n, exp) EN: royal wedding ; wedding ceremony
บ้าน ...[Bān ...] (n, prop) EN: village of ... (followed by name)  FR: village de ... (suivi du nom)
ชีวิตแต่งงาน[chīwit taeng-ngān] (n, exp) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony  FR: vie de famille [f]
ได้รับอนุญาต[dāirap anuyāt] (v, exp) EN: be permitted ; be allowed  FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
คำทับศัพท์[kham thapsap] (n, exp) EN: word borrowed (into the thai language)  FR: mot d'emprunt (de la langue thaïe)
เค้กแต่งงาน[khēk taeng-ngān] (n, exp) EN: wedding cake  FR: gâteau de mariage [m]
โค้ง[khōng] (adj) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous  FR: courbé ; arrondi
คอด[khøt] (adj) EN: narrowed ; constricted  FR: resserré ; rétréci

CMU English Pronouncing Dictionary
WED W EH1 D
WEDD W EH1 D
WEDIN W EH1 D IH0 N
WEDGE W EH1 JH
WEDEL W EH1 D AH0 L
WEDIG W EH1 D IH0 G
WEDGES W EH1 JH AH0 Z
WEDDED W EH1 D IH0 D
WEDGED W EH1 JH D
WEDDLE W EH1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wed (n) wˈɛnzdɛɪ (w e1 n z d ei)
wed (v) wˈɛd (w e1 d)
weds (v) wˈɛdz (w e1 d z)
wedge (v) wˈɛʤ (w e1 jh)
wedded (v) wˈɛdɪd (w e1 d i d)
wedged (v) wˈɛʤd (w e1 jh d)
wedges (v) wˈɛʤɪz (w e1 jh i z)
Wedtech (n) wˈɛdtˈɛk (w e1 d t e1 k)
wedding (v) wˈɛdɪŋ (w e1 d i ng)
wedging (v) wˈɛʤɪŋ (w e1 jh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚礼[hūn lǐ, ㄏㄨㄣ ㄌㄧˇ, / ] wedding ceremony; wedding, #4,180 [Add to Longdo]
周三[zhōu sān, ㄓㄡ ㄙㄢ, / ] Wednesday, #5,693 [Add to Longdo]
婚纱[hūn shā, ㄏㄨㄣ ㄕㄚ, / ] wedding dress, #6,671 [Add to Longdo]
星期三[xīng qī sān, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙㄢ, ] Wednesday, #14,141 [Add to Longdo]
婚事[hūn shì, ㄏㄨㄣ ㄕˋ, ] wedding; marriage, #20,794 [Add to Longdo]
喜酒[xǐ jiǔ, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄡˇ, ] wedding feast; liquor drunk at a wedding feast, #23,515 [Add to Longdo]
夹层[jiā céng, ㄐㄧㄚ ㄘㄥˊ, / ] wedged between two layers; double-layered, #24,140 [Add to Longdo]
婚期[hūn qī, ㄏㄨㄣ ㄑㄧ, ] wedding day, #37,944 [Add to Longdo]
喜帖[xǐ tiē, ㄒㄧˇ ㄊㄧㄝ, ] wedding invitation, #52,116 [Add to Longdo]
楔子[xiē zi, ㄒㄧㄝ ㄗ˙, ] wedge, #77,100 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
wederไม่ เช่น weder Fisch noch Fleisch ไม่ทั้งปลาและเนื้อ
entweder...oderอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Je nach Schalterstellung leuchtet entweder die eine Lampe oder die andere.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wedel {m}; Farnkrautwedel {m}frond [Add to Longdo]
weder Mühe noch Kosten scheuento spare neither trouble nor expense [Add to Longdo]
wedeln (Skifahren)to wedel [Add to Longdo]
wedeln; wackeln (mit) | mit dem Schwanz wedelnto waggle | to wag its tail [Add to Longdo]
wederwhether [Add to Longdo]
weder ... nochneither...nor [Add to Longdo]
Weddellsittich {m} [ornith.]Dusky-headed Conure [Add to Longdo]
Wedeln {n}wave-in (out); weave; weave-in; weave-out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
うんともすんとも[untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
おめでた[omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
おめでた婚[おめでたこん, omedetakon] (n) (col) shotgun wedding (euphemistic) [Add to Longdo]
ぎいとん[giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump) [Add to Longdo]
くさび形;楔形[くさびがた, kusabigata] (adj-na,n) (uk) wedge-shape [Add to Longdo]
だけは[dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative) [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wed
   adj 1: having been taken in marriage [syn: {wed}, {wedded}]
   n 1: the fourth day of the week; the third working day [syn:
      {Wednesday}, {Midweek}, {Wed}]
   v 1: take in marriage [syn: {marry}, {get married}, {wed},
      {conjoin}, {hook up with}, {get hitched with}, {espouse}]
   2: perform a marriage ceremony; "The minister married us on
     Saturday"; "We were wed the following week"; "The couple got
     spliced on Hawaii" [syn: {marry}, {wed}, {tie}, {splice}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top