ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

webmaster

W EH1 B M AE2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -webmaster-, *webmaster*
English-Thai: Longdo Dictionary
webmaster(n) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Webmaster(n) ผู้ดูแลเวบไซต์, See also: ผู้สร้างเวบไซต์, Syn. Webmaster
webmaster(n) ผู้ดูแลเวบไซต์, See also: ผู้สร้างเวบไซต์, Syn. webmaster

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Webmasterเว็บมาสเตอร์, ผู้ดูแลเว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์]
webmasterผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์, ผู้ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Webmastersเว็บมาสเตอร์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEBMASTER W EH1 B M AE2 S T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェブマスター;ウエブマスター[uebumasuta-; uebumasuta-] (n) {comp} Webmaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  webmaster
      n 1: a technician who designs or maintains a website

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top