ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weave

W IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weave-, *weave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weave(vt) ถักทอ, See also: สาน, ถัก, Syn. interlace, interweave
weave(n) รูปแบบการทอ, See also: รูปแบบการสาน, รูปแบบการถัก
weave(vi) โซเซ, See also: แกว่งไปแกว่งมา, แกว่ง
weaver(n) ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (โดยเฉพาะเพื่อเลี้ยงชีพ), Syn. webster
weave from(phrv) ทอจาก, See also: สานจาก, ถักจาก, Syn. weave into
weave from(phrv) เขียนจาก, See also: สร้างเรื่องจาก, Syn. weave into
weave into(phrv) ทอผ้า, See also: สานจาก, ถักจาก, Syn. weave from
weave into(phrv) เขียนเป็นเรื่องราว, See also: เรียบเรียงจาก
weaverbird(n) นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกา, See also: อยู่ในตระกูล Ploceidae
weave through(phrv) ขับหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weave(วีฟว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi. ทอ,สาน,ถัก,ชักใย,ร้อย,เรียบเรียง,หลบหลีก,ประกอบ,ปะติดปะต่อ vi. โซเซ,แกว่ง,แกว่งไกว
weaver(วี'เวอะ) n. ผู้ทอ,ผู้สาน,ช่างทอผ้า,ช่างสาน,ผู้ปะติดปะต่อ,ผู้ประกอบ,ผู้ร้อย (ดอกไม้) ,ผู้เรียบเรียง,นกจำพวก Ploceus cucullatus
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
weave(vi) ทอผ้า,ขัด,สาน,ถัก,ร้อยกรอง,ปะติดปะต่อ
weaver(n) คนทอผ้า,ผู้ประกอบ,คนร้อยมาลัย
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weaversช่างทอ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
weave[โวฟว] (vt) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weaveAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
weaveA spider weaves a web.
weaveMy grandmother likes to weave things.
weaveSpiders always weave their webs in three dimensions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาน(v) weave, See also: entwine, intertwine, interlace, plait, Example: คุณลุงคนนี้สานกระบุง ตะกร้าได้สวยมาก, Thai Definition: อาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่ หวาย กก ใบลานเป็นต้น ขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ
เก็บหน้าผ้า(v) weave, See also: retain cloth surface from coming off, Example: หลังจากตัดผ้าเสร็จแล้ว ช่างตัดเสื้อต้องเก็บหน้าผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าลุ่ย, Thai Definition: ทอกันหน้าผ้าไม่ให้เส้นด้ายหลุดออกมา
ร้อยกรอง(v) thread, See also: weave, Syn. ร้อย, Thai Definition: สอดผูกให้ติดต่อกัน, ร้อย ถัก และเย็บงานประเภทประณีตศิลป์เช่นดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ
ต่ำ(v) weave, Syn. ทอหูก, Example: ทุกเช้าคุณยายจะต้องมาต่ำผ้าถุงที่ใต้ถุนบ้าน, Thai Definition: อาการทอผ้าด้วยหูก
ทอผ้า(v) weave, Syn. ทอ, Example: หลังจากว่างจากการทำนา แม่บ้านก็จะทอผ้าเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัว, Thai Definition: พุ่งเส้นด้ายหรือเส้นไหมให้เป็นผืน, ถักทำให้เป็นผืน
ทอหูก(v) interweave, See also: weave with a loom, Syn. ทอผ้า, Example: หญิงชาวบ้านกำลังทอหูก, Thai Definition: ทอผ้าด้วยหูก
ทอ(v) weave, Example: เกษตรกรใช้เวลาว่างในหน้าแล้ง ทอผ้าไหม และผ้ามัดหมี่, Thai Definition: พุ่งเส้นด้ายหรือเส้นไหมเป็นต้นให้ขัดกับเส้นยืนในเครื่องทอ
กระจาบ(n) weaverbird, Syn. นกกระจาบ, Example: นกกระจาบเกาะอยู่บนหลังคาบ้าน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา กระจาบอกลาย และกระจาบทอง ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
จักสาน(v) weave, See also: interlace, Example: แม่บ้านในหมู่บ้านนี้จักสานตะกร้าเป็นอาชีพเสริมสำหรับครอบครัว, Thai Definition: เอาคมมีดผ่าไม้ไผ่หรือหวายให้แตกจากกันเป็นเส้นบางๆ แล้วนำมาขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ
ด้ายซัง(n) weaved thread in the loom, Example: เมื่อทอผ้าเสร็จเขาตัดด้ายซังออก, Thai Definition: ด้ายทอที่ตัดจากผ้าทิ้งอยู่ในหูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างทอ[chang thø] (n, exp) EN: weaver
ช่างทอผ้า[chang thø phā] (n) EN: weaver  FR: tisserand [m]
จักสาน[jaksān] (v) EN: do basketry ; weave ; interlace  FR: confectionner des objets de vannerie
คนทอผ้า[khon thø phā] (n) EN: weaver  FR: tisserand [m]
กระจาบ[krajāp] (n) EN: weaverbird  FR: alouette [f]
มดแดง[mot daēng] (n, exp) EN: weaver ant ; tailor ant ; red ant ; yellow ant  FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle = fourmi œcophylle [m]
นกกระจาบ[nok krajāp] (n) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird  FR: tisserin [m]
นกกระจาบอกลาย[nok krajāp ok lāi] (n, exp) EN: Streaked Weaver  FR: Tisserin manyar [m] ; Tisserin rayé [m]
นกกระจาบธรรมดา[nok krajāp thammadā] (n, exp) EN: Baya Weaver  FR: Tisserin Baya [m]
นกกระจาบทอง[nok krajāp thøng] (n, exp) EN: Asian Golden Weaver  FR: Tisserin doré [m] ; Tisserin à ventre jaune [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAVE W IY1 V
WEAVED W IY1 V D
WEAVER W IY1 V ER0
WEAVES W IY1 V Z
WEAVERS W IY1 V ER0 Z
WEAVER'S W IY1 V ER0 Z
WEAVERLING W IY1 V ER0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weave (v) wˈiːv (w ii1 v)
weaver (n) wˈiːvər (w ii1 v @ r)
weaves (v) wˈiːvz (w ii1 v z)
weavers (n) wˈiːvəz (w ii1 v @ z)
weaverbird (n) wˈiːvəbɜːʳd (w ii1 v @ b @@ d)
weaverbirds (n) wˈiːvəbɜːʳdz (w ii1 v @ b @@ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate, #2,316 [Add to Longdo]
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, / ] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment, #3,241 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, / ] weave, #5,500 [Add to Longdo]
编织[biān zhī, ㄅㄧㄢ ㄓ, / ] weave; knit; plait; braid, #12,395 [Add to Longdo]
纺织者[fǎng zhī zhě, ㄈㄤˇ ㄓ ㄓㄜˇ, / ] weaver, #946,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャカード織[ジャカードおり, jaka-do ori] (n) jacquard weave [Add to Longdo]
機屋[はたや, hataya] (n) weaver [Add to Longdo]
機織り;機織[はたおり, hataori] (n) weaving; weaver [Add to Longdo]
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests) [Add to Longdo]
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix) [Add to Longdo]
経畝織;経畝織り;竪畝織;たてうね織[たてうねおり, tateuneori] (n) warp rib weave (cloth) [Add to Longdo]
交ぜ織り[まぜおり, mazeori] (n) mixed weave [Add to Longdo]
交織[こうしょく, koushoku] (n) mixed weave [Add to Longdo]
合間を縫う[あいまをぬう, aimawonuu] (exp,v5u) (1) to make good use of one's spare moments; (2) to weave one's way (e.g. through a crowd) [Add to Longdo]
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weave
   n 1: pattern of weaving or structure of a fabric
   v 1: interlace by or as if by weaving [syn: {weave},
      {interweave}] [ant: {unweave}]
   2: create a piece of cloth by interlacing strands of fabric,
     such as wool or cotton; "tissue textiles" [syn: {weave},
     {tissue}]
   3: sway to and fro [syn: {waver}, {weave}]
   4: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular
     course; "the river winds through the hills"; "the path
     meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout wanders
     through the entire body" [syn: {weave}, {wind}, {thread},
     {meander}, {wander}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top