ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weathercock

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weathercock-, *weathercock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weathercock(n) บุคคลที่เปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weathercock(เวธ'เธอะคอค) n. กังหัน,สิ่งที่ลู่ตามลม,บุคคลที่ลู่ตามลม,บุคคลที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
weathercock(n) กังหัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weathercockA woman is a weathercock. [Proverb]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weathercock (n) wˈɛðəkɒk (w e1 dh @ k o k)
weathercocks (n) wˈɛðəkɒks (w e1 dh @ k o k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wetterhahn {m} | Wetterhähne {pl}weathercock | weathercocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエザーコック[ueza-kokku] (n) weathercock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  weathercock
      n 1: weathervane with a vane in the form of a rooster

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top