ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weather vane

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weather vane-, *weather vane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weather vane(n) กันหันสำหรับชี้ทิศทางลม, See also: เครื่องมือสำหรับชี้ทิศทางลม, Syn. anemometer, weathercock, wind gauge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weather vanen. กังหัน -S .vane

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังหัน[kanghan] (n) EN: weather vane  FR: girouette [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
風見[かざみ, kazami] (n) weather vane [Add to Longdo]
風見鶏[かざみどり, kazamidori] (n) (1) weather vane; (2) fence-sitter; opportunist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weather vane
   n 1: mechanical device attached to an elevated structure;
      rotates freely to show the direction of the wind [syn:
      {weathervane}, {weather vane}, {vane}, {wind vane}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top