ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weary

W IH1 R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weary-, *weary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weary(adj) เหนื่อยอ่อน, See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, Syn. exhausted, spent, tired
weary(vi) เบื่อหน่าย, See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ
weary(vt) ทำให้เบื่อหน่าย, See also: ทำให้เหนื่อยหน่าย, ทำให้เหนื่อยใจ, ทำให้อ่อนใจ
weary of(phrv) หมดความอดทนกับ, See also: หมดความสนใจกับ, Syn. tire of
weary with(phrv) ทำให้เหน็ดเหนื่อยกับ, See also: ทำให้อ่อนล้า, ทำให้หมดแรงกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weary(แว'รี) adj. vt. vi. (ทำให้,กลายเป็น) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย,ไม่พอใจ,รำคาญ,เบื่อหน่าย, See also: wearily adv. weariness n. wearyingly adv., Syn. tire, fatigue, annoy
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย

English-Thai: Nontri Dictionary
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wearyCome on, sit down and rest your weary legs.
wearyHe is weary of his work.
wearyHe will soon be weary of the task.
wearyI became weary of waiting for her.
wearyI'm weary of her bragging.
wearyI was weary of doing the same thing over and over again.
wearyShe was weary with age.
wearyThe old man beguiled the weary day with cards.
wearyThey are weary of their tedious work.
wearyThey felt weary after their hard work.
wearyWe are weary of his long talk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลียใจ(v) weary, See also: be discouraged, be dejected, Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ยใจ, เหนื่อยใจ, Example: ฉันรู้สึกเพลียใจกับเหตุการณ์เลวร้ายที่กำลังรุมเร้าอยู่, Thai Definition: รู้สึกท้อแท้, หมดกำลังใจ
อิดโรย(adj) tired, See also: weary, exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขายืนจ้องแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยใบหน้าอิดโรยแฝงความหมายไว้หลายนัย
ท้อแท้(v) tired, See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected, Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
อิดโรย[itrøi] (adj) EN: tired ; weary ; exhausted
ล้า[lā] (v) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out  FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[lahīa] (v) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent
ละเหี่ย[lahīa] (adj) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick  FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
ละเหี่ยใจ[lahīajai] (v) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired
แหนงหน่าย[naēng-nāi] (v) EN: be bored ; be weary ; be fed up with
เหนื่อย[neūay] (v) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary  FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of

CMU English Pronouncing Dictionary
WEARY W IH1 R IY0
WEARYING W IY1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weary (v) wˈɪəʳriː (w i@1 r ii)
wearying (v) wˈɪəʳrɪɪŋ (w i@1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] weary, #9,645 [Add to Longdo]
[nié, ㄋㄧㄝˊ, ] weary; tired, #473,354 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überdrüssig {adj}weary of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘロヘロ;へろへろ[herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of [Add to Longdo]
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of [Add to Longdo]
疲らす[つからす, tsukarasu] (v5s) (See 疲れる) to tire; to weary; to exhaust; to fatigue [Add to Longdo]
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy [Add to Longdo]
物憂げ;懶げ;物うげ[ものうげ, monouge] (adj-na) languorous; weary; listless [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weary
   adj 1: physically and mentally fatigued; "`aweary' is archaic"
       [syn: {aweary}, {weary}]
   v 1: exhaust or get tired through overuse or great strain or
      stress; "We wore ourselves out on this hike" [syn: {tire},
      {wear upon}, {tire out}, {wear}, {weary}, {jade}, {wear
      out}, {outwear}, {wear down}, {fag out}, {fag}, {fatigue}]
      [ant: {freshen}, {refresh}, {refreshen}]
   2: lose interest or become bored with something or somebody;
     "I'm so tired of your mother and her complaints about my
     food" [syn: {tire}, {pall}, {weary}, {fatigue}, {jade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top