ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wear down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wear down-, *wear down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wear down(phrv) ค่อยๆ สึกกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยเสื่อมลง, Syn. wear away, wear off
wear down(phrv) ทำให้ (ศัตรู) ยอมจำนน, See also: ยอมแพ้
wear down(phrv) ทำให้อ่อนล้า, See also: ทำให้เหนื่อยล้า, ทำให้เหน็ดเหนื่อย, ทำให้อ่อนแรง, Syn. wear away
wear down(phrv) เถียงจน (บางคน) แพ้, See also: เถียงจน บางคน ยอมจำนน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wear downTires wear down because of friction between the rubber and the road surface.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่อน[krǿn] (v) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition  FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wear down
   v 1: exhaust or get tired through overuse or great strain or
      stress; "We wore ourselves out on this hike" [syn: {tire},
      {wear upon}, {tire out}, {wear}, {weary}, {jade}, {wear
      out}, {outwear}, {wear down}, {fag out}, {fag}, {fatigue}]
      [ant: {freshen}, {refresh}, {refreshen}]
   2: deteriorate through use or stress; "The constant friction
     wore out the cloth" [syn: {wear}, {wear off}, {wear out},
     {wear down}, {wear thin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top