ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wear away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wear away-, *wear away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wear away(phrv) ค่อยๆ กัดกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง, Syn. wear off
wear away(phrv) ทำให้น้อยลง, See also: ทำให้ลดลง
wear away(phrv) ทำให้อ่อนแอ, Syn. wear down
wear away(phrv) (เวลา) ผ่านไปช้าๆ, See also: เวลา ค่อยๆผ่านไป, Syn. go past, wear on, wear out

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สึกหรอ[seukrø] (v) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted   FR: éroder ; ronger

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wear away
   v 1: cut away in small pieces [syn: {whittle away}, {whittle
      down}, {wear away}]
   2: diminish, as by friction; "Erosion wore away the surface"
     [syn: {wear away}, {wear off}]
   3: become ground down or deteriorate; "Her confidence eroded"
     [syn: {erode}, {gnaw}, {gnaw at}, {eat at}, {wear away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top